2020-03-19

Od 19 marca 2020 r. bank nie będzie oferował produktu „Rachunek lokaty terminowej na nowe środki”.  Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie lokat otwartych do 18 marca br.

Od 19 marca 2020r. zmieni się także oprocentowanie produktu „Lokata Dopasowana”. Nowe oprocentowanie lokaty to:

Lokata Dopasowana dla klientów korzystających z usług Bankowości Osobistej i Prywatnej (oferowana od dnia 17 lutego 2020 r.)

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %)

Okres lokaty w przedziale:

Oprocentowanie lokaty oferowanej w oddziałach, biurach Bankowości Prywatnej oraz przez serwis internetowy iPKO w ramach usługi bankowości elektronicznej

od 1 dnia do 29 dni

0,30

od 30 do 89 dni

0,40

od 90 do 179 dni

0,50

od 180 do 359 dni

0,60

od 360 do 365 dni

0,70

 Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie lokat otwartych do 18 marca br.