2020-12-22

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się zasady zlecania przelewów do Wielkiej Brytanii oraz jej terytoriów zależnych.

Klienci indywidualni oraz klienci segmentu firm i przedsiębiorstw będą mogli:

  • zlecać przelewy zagraniczne do Wielkiej Brytanii i jej terytoriów zależnych również z instrukcją kosztową OUR lub BEN (do tej pory była dostępna tylko instrukcja SHA). Instrukcje kosztowe określają kto ponosi koszty przelewu. 
  • nadal zlecać przelewy SEPA – tak, jak do tej pory.

Więcej o przelewach zagranicznych i instrukcjach kosztowych

Klienci korporacyjni i klienci oddziałów zagranicznych:

  • nadal będą mogli zlecać przelewy zagraniczny z instrukcją kosztową OUR lub BEN.
  • nadal będą mogli nadal korzystać z przelewów zagranicznych SEPA.
  • nie będą mogli wysyłać przelewów zagranicznych EOG w EUR. Przelew zagraniczny EOG w EUR zarejestrowany na datę po 1 stycznia 2021 zrealizujemy jako pozostały przelew zagraniczny.