2019-10-30

Od 15 grudnia 2019 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw (Taryfa). Najważniejsze zmiany to:

1. Usunęliśmy część zapisów określających odbiorców Taryfy (w postanowieniach ogólnych).

2. Wprowadziliśmy nowe zapisy dotyczące opłat za polecenie wypłaty (przelewu zagranicznego/walutowego dla przelewów wychodzących SEPA w trybie zwykłym oraz przelewów w EUR do krajów EOG [1] w trybie zwykłym oznaczającym datę waluty tomnext. Koszt tych przelewów będzie taki sam jak za standardowy przelew zewnętrzny w PLN dla określonego kanału jego realizacji.

3. Wprowadziliśmy bezpłatne przelewy SEPA [2]w trybie zwykłym otrzymywane przez PKO Bank Polski.
[W Części I (Standardowa Oferta Depozytowa) w Dziale I (Oferta podstawowa rachunków i kart debetowych); w Części II (Pakiety i rachunki wycofane z oferty) w Dziale I (Pakiety oparte na rachunku Biznes Partner w administrowaniu) w Rozdziale I (Pakiety otwarte do 26 czerwca 2016 roku) i Rozdziale II (Pakiety otwarte do 30 kwietnia 2013 roku) oraz Dziale II (Pakiety oparte na rachunku bieżącym w administrowaniu) w Rozdziale I (Ogólne warunki cenowe dla pakietów dla wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych) oraz Dziale III (Rachunki w administrowaniu) i Dziale IV (Rachunki i pakiety przejętego Banku w administrowaniu].

4. Zmieniliśmy opłatę za wypłatę gotówki w walutach obcych z 3,0% nie mniej niż 10,00 PLN na 3,5% nie mniej niż 5,00 PLN (w Części I - Standardowa oferta depozytowa - w Dziale I - Oferta podstawowa rachunków i kart debetowych.

5. W przypadku rachunków, dla których obowiązuje limit darmowych przelewów, w limicie tym uwzględniliśmy również możliwość wykonywania przelewów SEPA w trybie zwykłym oraz przelewów w EUR do krajów EOG 1 w trybie zwykłym (w Części I Dziale I - Standardowa oferta depozytowa oraz w Części II - Pakiety i rachunki wycofane z oferty - w Dziale I Rozdziale I).

6. W Części III (Karty płatnicze):

 • zmieniliśmy opłatę za wypłatę gotówki w walutach obcych (w Dziale I - Karty charge i pozostałe karty debetowe do rachunków w ofercie oraz karty debetowe i charge do rachunków w administrowaniu. prowizje i opłaty wspólne):
   - z 3% nie mniej niż 10,00 PLN na 3,5% nie mniej niż 5,00 PLN (dla kart PKO typu Partner, Debetowa Visa Business oraz obciążeniowa VISA Business)
   - z 4% nie mniej niż 3 EUR na 3,5% nie mniej niż 1,5 EUR (dla karty PKO Visa Business wydawanej do rachunków walutowych w EUR)|
   - z 3% nie mniej niż 10,00PLN na 3,0% nie mniej niż 5,00 PLN (dla kart PKO Mastercard złota oraz PKO Mastercard srebrna)
 • obniżyliśmy opłaty za wypłatę gotówki w walutach obcych (w Dziale II - Produkty w administrowaniu):
   - z 3,0% nie mniej niż 15,00 PLN na 3,0% min. 5,00 PLN dla karty VISA Business Electron Adm.
   - z 3,0% nie mniej niż 10,00 PLN na 3,0% nie mniej niż 5,00 PLN dla karty PKO VISA Business Electron,
 • obniżyliśmy opłatę za wypłatę gotówki za granicą z 3,5% nie mniej niż 10,00 PLN na 3,5% nie mniej niż 7,00 PLN (w Dziale III - Karty kredytowe)

7. W Części V (Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (Przelewy zagraniczne/walutowe)

 • w Dziale I (Polecenia wypłaty - Przelewy zagraniczne/walutowe otrzymywane przez PKO Bank Polski SA)
   - obniżyliśmy opłatę za polecenie wypłaty SEPA otrzymywane do 0,00 PLN
   - ustaliliśmy opłatę za polecenie wypłaty w EUR z krajów EOG 1w wysokości 0,00 PLN
   - usunęliśmy pozycję Polecenie wypłaty ze zlecenia instytucji finansowej na podstawie odrębnej umowy zawartej przez PKO Bank Polski
   - usunęliśmy polecenie wypłaty LVP
   - usunęliśmy pozycję PKO Payments
 • dodaliśmy odniesienia do innych Części Taryfy (w Dziale II - Polecenia wypłaty - przelewy zagraniczne/walutowe wysyłane przez PKO Bank Polski).

8. Usunęliśmy pozycję dotyczącą przyjęcia płatności za pomocą aplikacji mobilnej dla firm (w Części X - Inne czynności, w Dziale I - Usługi realizowane w kanale mobilnym).

9. Pozostałe zmiany w Taryfie to:

 • usunęliśmy zapisy dotyczące systemu eConnect. System nie będzie dostępny,
 • usunęliśmy zapisy dotyczące kopert do bilonu (15 kg). Koperty nie będą wydawane,
 • usunęliśmy zapisy dotyczące karty Diners. Produkt nie będzie dostępny w ofercie,
 • zmiany redakcyjne.

Szczegóły zmian można znaleźć w plikach do pobrania poniżej.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmiany w Taryfie, zgodnie z Regulaminem, mogą Państwo wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Państwa o zmianie. Rozwiązanie umowy nastąpi w terminie wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W razie pytań na temat wprowadzanych zmian prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

 

[1] Dotyczy wszystkich krajów UE (w tym Polski) oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu.

[2] Obszar SEPA –dotyczy wszystkich krajów UE (w tym Polski) oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii, Monako. Kraje EOG oznaczają wszystkie kraje UE (w tym Polskę)  oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein.

Pliki do pobrania