2019-10-30

Od 15 grudnia 2019 r. zmieniamy Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw (Taryfa). Najważniejsze zmiany to:

1. Usunęliśmy część zapisów określających odbiorców Taryfy (w postanowieniach ogólnych).

2. Wprowadziliśmy nowe zapisy dotyczące opłat za polecenie wypłaty (przelewu zagranicznego/walutowego dla przelewów wychodzących SEPA w trybie zwykłym oraz przelewów w EUR do krajów EOG [1] w trybie zwykłym oznaczającym datę waluty tomnext. Koszt tych przelewów będzie taki sam jak za standardowy przelew zewnętrzny w PLN dla określonego kanału jego realizacji.

3. Wprowadziliśmy bezpłatne przelewy SEPA [2]w trybie zwykłym otrzymywane przez PKO Bank Polski.
[W Części I (Standardowa Oferta Depozytowa) w Dziale I (Oferta podstawowa rachunków i kart debetowych); w Części II (Pakiety i rachunki wycofane z oferty) w Dziale I (Pakiety oparte na rachunku Biznes Partner w administrowaniu) w Rozdziale I (Pakiety otwarte do 26 czerwca 2016 roku) i Rozdziale II (Pakiety otwarte do 30 kwietnia 2013 roku) oraz Dziale II (Pakiety oparte na rachunku bieżącym w administrowaniu) w Rozdziale I (Ogólne warunki cenowe dla pakietów dla wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych) oraz Dziale III (Rachunki w administrowaniu) i Dziale IV (Rachunki i pakiety przejętego Banku w administrowaniu].

4. Zmieniliśmy opłatę za wypłatę gotówki w walutach obcych z 3,0% nie mniej niż 10,00 PLN na 3,5% nie mniej niż 5,00 PLN (w Części I - Standardowa oferta depozytowa - w Dziale I - Oferta podstawowa rachunków i kart debetowych.

5. W przypadku rachunków, dla których obowiązuje limit darmowych przelewów, w limicie tym uwzględniliśmy również możliwość wykonywania przelewów SEPA w trybie zwykłym oraz przelewów w EUR do krajów EOG 1 w trybie zwykłym (w Części I Dziale I - Standardowa oferta depozytowa oraz w Części II - Pakiety i rachunki wycofane z oferty - w Dziale I Rozdziale I).

6. W Części III (Karty płatnicze):

 • zmieniliśmy opłatę za wypłatę gotówki w walutach obcych (w Dziale I - Karty charge i pozostałe karty debetowe do rachunków w ofercie oraz karty debetowe i charge do rachunków w administrowaniu. prowizje i opłaty wspólne):
   - z 3% nie mniej niż 10,00 PLN na 3,5% nie mniej niż 5,00 PLN (dla kart PKO typu Partner, Debetowa Visa Business oraz obciążeniowa VISA Business)
   - z 4% nie mniej niż 3 EUR na 3,5% nie mniej niż 1,5 EUR (dla karty PKO Visa Business wydawanej do rachunków walutowych w EUR)|
   - z 3% nie mniej niż 10,00PLN na 3,0% nie mniej niż 5,00 PLN (dla kart PKO Mastercard złota oraz PKO Mastercard srebrna)
 • obniżyliśmy opłaty za wypłatę gotówki w walutach obcych (w Dziale II - Produkty w administrowaniu):
   - z 3,0% nie mniej niż 15,00 PLN na 3,0% min. 5,00 PLN dla karty VISA Business Electron Adm.
   - z 3,0% nie mniej niż 10,00 PLN na 3,0% nie mniej niż 5,00 PLN dla karty PKO VISA Business Electron,
 • obniżyliśmy opłatę za wypłatę gotówki za granicą z 3,5% nie mniej niż 10,00 PLN na 3,5% nie mniej niż 7,00 PLN (w Dziale III - Karty kredytowe)

7. W Części V (Polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (Przelewy zagraniczne/walutowe)

 • w Dziale I (Polecenia wypłaty - Przelewy zagraniczne/walutowe otrzymywane przez PKO Bank Polski SA)
   - obniżyliśmy opłatę za polecenie wypłaty SEPA otrzymywane do 0,00 PLN
   - ustaliliśmy opłatę za polecenie wypłaty w EUR z krajów EOG 1w wysokości 0,00 PLN
   - usunęliśmy pozycję Polecenie wypłaty ze zlecenia instytucji finansowej na podstawie odrębnej umowy zawartej przez PKO Bank Polski
   - usunęliśmy polecenie wypłaty LVP
   - usunęliśmy pozycję PKO Payments
 • dodaliśmy odniesienia do innych Części Taryfy (w Dziale II - Polecenia wypłaty - przelewy zagraniczne/walutowe wysyłane przez PKO Bank Polski).

8. Usunęliśmy pozycję dotyczącą przyjęcia płatności za pomocą aplikacji mobilnej dla firm (w Części X - Inne czynności, w Dziale I - Usługi realizowane w kanale mobilnym).

9. Pozostałe zmiany w Taryfie to:

 • usunęliśmy zapisy dotyczące systemu eConnect. System nie będzie dostępny,
 • usunęliśmy zapisy dotyczące kopert do bilonu (15 kg). Koperty nie będą wydawane,
 • usunęliśmy zapisy dotyczące karty Diners. Produkt nie będzie dostępny w ofercie,
 • zmiany redakcyjne.

Szczegóły zmian można znaleźć w plikach do pobrania poniżej.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmiany w Taryfie, zgodnie z Regulaminem, mogą Państwo wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Państwa o zmianie. Rozwiązanie umowy nastąpi w terminie wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie/regulaminie.

W razie pytań na temat wprowadzanych zmian prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

 

[1] Dotyczy wszystkich krajów UE (w tym Polski) oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu.

[2] Obszar SEPA –dotyczy wszystkich krajów UE (w tym Polski) oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii, Monako. Kraje EOG oznaczają wszystkie kraje UE (w tym Polskę)  oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein.