W styczniu 2021 stopę bezrobocia zharmonizowanego w Polsce spadła do najniższego poziomu w UE (3,1%). Tym samym Polska zamknęła symboliczną klamrą okres ostatnich 19 lat, który rozpoczynała aspirując do członkostwa w UE z najwyższym poziomem bezrobocia spośród wszystkich obecnych państw Wspólnoty.

Pozytywną wymowę spadku bezrobocia zwiększa to, że nastąpił on pomimo wzrostu podaży pracy (z uwzględnieniem zmian aktywności zawodowej i migracji), który został „skonsumowany” częściowo przez wzrost oficjalnego zatrudnienia, a częściowo przez tzw. „szarą strefę”.

Wzrost zatrudnienia nie był równomiernie rozłożony geograficznie i przyczyniał się do wzrostu zróżnicowania ekonomicznego kraju.

 

2021-03-11 bezrobocie wykr

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj