• W trakcie pandemii rynek meblarski zanotował znaczny wzrost. Statista szacuje, że sprzedaż mebli na świecie w 2021 r. wzrosła o 8% do poziomu 568,7 mld EUR, podczas, gdy w 2020 r. zanotowano jedynie niewielki spadek o 0,5% r/r.
  • Dobrej sytuacji branży sprzyjał trend dłuższego pozostawania w domu i związanej z nim chęci wymiany mebli, w celu poprawienia komfortu zamieszkania czy przystosowania warunków otoczenia domowego do pracy i nauki zdalnej, a także rozgrzany rynek nieruchomości.
  • Dobra passa branży była kontynuowana jeszcze w pierwszej połowie 2022 r., jednak nasilenie procesów inflacyjnych, spotęgowane rosyjską inwazją na Ukrainę, może przełożyć się na schłodzenie rynku meblarskiego w 2h22 – Statista prognozuje, że dynamika wzrostu światowego rynku mebli w całym 2022 r. wyniesie jedynie do 2,8%. W kolejnych latach spodziewane jest odbicie – prognozowane średnie tempo wzrostu sprzedaży mebli na świecie w latach 2023-2026 wynosi 5,5%.
  • Polska ma silną pozycję na światowym rynku mebli – w 2021 r. była 4. największym eksporterem z udziałem na poziomie 5,4%. Największym eksporterem są Chiny z udziałem na poziomie 42,4%, drugą pozycję zajmują natomiast Niemcy z działem 5,9%. Swoją pozycję szybko umacnia Wietnam, który w 2021 r. awansował na 3. miejsce na liście światowych eksporterów mebli, zwiększając swój udział w światowym eksporcie mebli do 5,8% z 4,5% w 2020 r. i wyprzedzając przy tym Polskę.
  • Przychody polskich producentów mebli zatrudniających powyżej 49 osób (424 podmioty) wzrosły w 2021 r. aż o 24% (po spadku o 0,4% w 2020 r.), co w znacznym stopniu było związane z dobrymi wynikami eksporterów – udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem branży sięga 64%. Rosnąca presja kosztowa, związana z silnym wzrostem cen surowców i materiałów do produkcji mebli, doprowadziła jednak do uszczuplenia wyniku finansowego o 11%.
  • Spodziewamy się, że w 2h22 presja kosztowa ulegnie nasileniu, co, przy jednoczesnym hamowaniu popytu, może przynieść, już drugi rok z rzędu, spadek zysku netto. W scenariuszu recesyjnym sprzedaż mebli na rynkach europejskich może utrzymywać się na obniżonych poziomach w latach 2023-2024. Odbiciu popytu na rynku krajowym może sprzyjać oczekiwana poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym w 2024 r. w reakcji na możliwe złagodzenie polityki pieniężnej banku centralnego pod koniec 2023 r.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj