• Zmiany wprowadzone przez Polski Ład z początkiem 2022 wpłynęły na sytuację samorządów. W wyniku zmian w PIT obniżeniu uległy dochody własne JST. Jednocześnie zmianie uległ sposób przekazywania samorządom udziałów w PIT i CIT – są one przekazywane w 12 równych ratach, w kwotach zgodnych z prognozą określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego.
  • Samorządy zamknęły 1h22 na plusie, z nadwyżką budżetową w wysokości 14,4 mld zł i nadwyżką operacyjną na poziomie 20,5 mld zł. Widać jednak obniżenie wartości tych wskaźników względem 1h21, a także znaczne przyspieszenie dynamiki wydatków ogółem (11,2% r/r), co ma związek z silnym wzrostem kosztów funkcjonowania samorządów, szczególnie w zakresie zakupu energii i paliw, a także kosztów wynagrodzeń i obsługi długu.
  • W wynikach budżetowych JST za 1h22 widać również wzrost wydatków inwestycyjnych (22,8% r/r), co jest sygnałem pozytywnym, jednak częściowo wzrost ten wynika z rosnących kosztów prowadzenia inwestycji. Aktywności inwestycyjnej JST nie sprzyja też opóźniająca się wypłata środków z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz KPO.
  • W naszej ocenie wszystkie rodzaje JST zamkną 2022 z dodatnim wynikiem operacyjnym, czemu będą sprzyjać m.in. dodatkowe środki (13,7 mld zł), pla-nowane do przekazania samorządom jeszcze w tym roku. Podtrzymujemy jednak nasze obawy o przyszły rok, co dodatkowo potęguje zapowiedziany brak wypłaty części rozwojowej subwencji ogólnej w 2023 (więcej o perspek-tywach krótkoterminowych JST w Raporcie Rocznym 2021).

2022-09-05 wyk1

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj