SUROWCE ROLNE:

  • Zboża: IGC prognozuje spadki zbiorów zbóż na świecie w sez. 2022/23, głównie za sprawą mniejszej produkcji na Ukrainie. Pierwsze dwa miesiące od wybuchu wojny spowodowały zwiększony import kukurydzy do Polski.
  • Mleko: Światowy rynek mleka charakteryzuje malejąca podaż i rosnący popyt po pandemii. W efekcie ceny produktów mleczarskich kształtują się na nienotowanych dotychczas poziomach. Największy wzrost notuje się w przypadku masła.
  • Drób: Pierwsze miesiące 2022 przyniosły odbicie w produkcji drobiu w Polsce. Mniejszy zasięg grypy ptaków oraz poprawa opłacalności chowu utrzymać mogą dynamikę wzrostu do końca 2022. Ceny drobiu rosną w ślad za drożejącymi paszami.
  • Wieprzowina: Spadki produkcji unijnej wieprzowiny na początku 2022. Mimo wzrostów cen trzody chlewnej w 2q22 opłacalność produkcji pozostaje wciąż niska.
  • Owoce: Utrzymuje się wciąż wysoka podaż jabłek – rekordowe zapasy w maju. Przy ograniczonym eksporcie owoców świeżych rośnie znaczenie przetwórstwa w zagospodarowaniu owoców.
  • Warzywa: Wojna graniczyła sprzedaż mrożonych ziemniaków i warzyw z Polski. Wysoka dynamika cen warzy spod osłon nie odzwierciedla w pełni wzrostu cen nośników energii.

PRZETWÓRSTWO:

  • Drożejące surowce rolne przekładają się na wyraźny wzrost kosztów w przetwórstwie. Niemniej firmy skutecznie przerzucają wzrosty na kolejne ogniwa łańcucha dystrybucji, co pozwala zwiększać zyski.

2022-07-05 wyk1

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj