SUROWCE ROLNE:

  • Zboża: Światowe zbiory zbóż w sez. 2022/23 będą mniejsze niż przed rokiem, ale wbrew wcześniejszym oczekiwaniom może się zwiększyć produkcja pszenicy. W Polsce zbiory zbóż będą wyższe niż w 2021 głównie z uwagi na lepsze zbiory kukurydzy.
  • Mleko: W 2q22 produkcja mleka u najważniejszych światowych eksporterów znajdowała się w tendencji spadkowej. Polski rynek mleka wyróżnia się na tym tle, notując wzrosty produkcji. Wysokie ceny produktów mleczarskich znajdują odzwierciedlenie w lepszych wynikach przetwórstwa.
  • Drób: Silne odbicie produkcji drobiu po ubiegłorocznych spadkach. Wciąż notuje się ograniczenia podaży na wielu rynkach UE z uwagi na grypę ptaków. Sprzyja to polskiemu eksportowi drobiu.
  • Wieprzowina: Spadki pogłowia trzody chlewnej u głównych producentów UE ograniczają unijną produkcję mięsa. W efekcie, ceny trzody chlewnej, po okresie dekoniunktury w 2021, notują silne wzrosty.
  • Owoce: Wzrost produkcji owoców w Polsce w 2022, w tym jabłek. Wyzwaniem dla branży będzie wzrost kosztów energii, który może odbić się na kosztach przechowywania owoców w chłodniach.
  • Warzywa: Mimo wzrostu w 2022, krajowe zbiory warzyw ukształtują się na relatywnie niskim poziomie. Niższe będą zbiory ziemniaków. Susza ograniczyła podaż niektórych warzyw na rynku UE.

PRZETWÓRSTWO:

  • Rosnące koszty energii wyzwaniem dla sektora przetwórczego. Firmom będzie coraz trudniej przerzucać wzrost kosztów na odbiorców finalnych.

2022.10.13 wyk1.

2022.10.13 wyk2.

2022.10.13 wyk3

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj