Polska jest znaczącym producentem żywności w UE dlatego będzie odgrywać znaczącą rolę w tym, jak unijny UE osiągnie stawiane mu wymagania zrównoważonej działalności.

Sektor rolno-spożywczy w Polsce stoi przed wyzwaniami, które wiążą się z dużymi inwestycjami. Zmiany związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowiskowa tym zmniejszeniem emisyjności rolnictwa muszą odbywać się bez istotnych strat w produkcji rolnej, co ma kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, i jednocześnie zapewniać odpowiednie dochody producentom.

Niniejszy raport traktujemy jako głos w dyskusji w skomplikowanym obszarze ESG w rolnictwie. Jest on próbą oszacowania poziomu zrównoważenia polskiego rolnictwa oraz określenia potencjalnych kierunków rozwoju gospodarstw w Polsce i Unii Europejskiej, w tym rozwoju rolnictwa inteligentnego.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj