• Według wstępnych szacunków opartych na danych PKO Banku Polskiego średnia cena transakcyjna m kw. mieszkania na rynku pierwotnym w 6 największych miastach w 2q23 wzrosła o 5,1% q/q i 5,9% r/r wobec wzrostu o 5,0% r/r w 1q23. W pozostałych 10 miastach wojewódzkich cena spadła o 0,7% q/q i wzrosła o 1,5% r/r wobec wzrostu o 7,8% r/r w 1q23.
  • Średnia całkowita kwota transakcji na rynku pierwotnym w 2q23 wzrosła o 3,3% q/q i 6,9% r/r wobec wzrostu o 11,0% r/r w 1q23.
  • W 2q23 wśród 6 największych miast jedynie w Poznaniu odnotowaliśmy delikatny spadek średniej ceny transakcyjnej na rynku pierwotnym względem poprzedniego kwartału.
  • Średnia cena m kw. na najdroższym w grupie 6 największych miast rynku warszawskim wynosi obecnie 13,8 tys. PLN, a na najtańszym rynku łódzkim 8,5 tys. PLN. W okresie ostatnich 5 lat wzrost średniej ceny wyniósł 75%. Najwyższą dynamikę cen odnotowano w tym okresie na rynkach gdańskim (87%), krakowskim (82%) i wrocławskim (81%), a najniższą na poznańskim (57%) i łódzkim (60%).
  • Oceniamy, że poziom sprzedaży w 2q23 był wyższy niż w 1q23. Trend rosnącej sprzedaży powinien być kontynuowany, zwłaszcza, że z początkiem 3q23 uruchomiony został program dopłat do rat kredytów dla kupujących pierwsze mieszkanie.
  • Spodziewamy się, że ceny mieszkań pozostaną w trendzie wzrostowym w średnim okresie, z wyraźnym wzrostem ich rocznej dynamiki w 2h23. Przyczyną takiej prognozy jest przede wszystkim wyraźny spadek oferty w konsekwencji zamrożenia wielu nowych inwestycji deweloperskich w ubiegłym roku w ślad za obserwowanym wtedy spadkiem popytu. Po stronie popytowej rynku widzimy z kolei wyraźne symptomy ożywienia. Wzrost sprzedaży mieszkań to efekt zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych i pojawienia się oczekiwania na obniżki stóp wśród inwestorów. W pierwszym półroczu wzrost sprzedaży dotyczył w większym stopniu - nieco faworyzowanego wśród kupujących inwestycyjnie - rynku pierwotnego. Jednak uruchomienie programu dopłat do rat kredytów podgrzeje zapewne również sprzedaż na rynku wtórnym. Obserwujemy, że w pierwszych tygodniach lipca Bezpieczny Kredyt 2% cieszy się dużym zainteresowaniem, co związane jest z realizacją odłożonego popytu - od zapowiedzi programu do jego wejścia w życia decyzje o zakupie pierwszego mieszkania były wstrzymywane.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj