2020-06-08

Rozwój firmy praktycznie zawsze wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. Jak przygotować firmę na wydatki? Jakich błędów unikać?

Jak przygotować firmę na wydatki?

1. Wnioskowanie na ostatnią chwilę

Planowanie rozwoju warto zacząć z dużym wyprzedzeniem, zanim  firma będzie miała więcej zleceń niż wynoszą jej moce przerobowe... Dobrze jest na bieżąco śledzić sytuację w firmie i nie bać się planowania inwestycji już na wczesnym etapie. Jeśli całość będzie dobrze przygotowana, skutecznie skróci się czas pozyskania kapitału i zdecydowanie łatwiej przekonamy do tego bank. Zbyt późna decyzja o inwestycji może spowodować, że gdy ją zakończymy, koniunktura odwróci się lub zabraknie nam środków na kolejne dopasowanie się do rynku odbiorców, a my stracimy szansę rozwoju.

2. Brak świadomości wszystkich kosztów inwestycji

W trakcie realizacji inwestycji pojawiają się dodatkowe koszty, których wcześniej mogliśmy nie brać pod uwagę. Oprócz kosztu budowy nowej hali czy zakupu maszyn, to również przygotowanie finansowe firmy na obsługę znacznie większej liczby zamówień. Chodzi tu przede wszystkim o zaplanowanie mocy przerobowych, znalezienie nowych dostawców lub zorganizowanie finansowania na zakup materiałów. Często okazuje się, że początkowe koszty inwestycji planowane np. na 5 mln zł zamykają się w kwocie znacznie wyższej, sięgającej 7-8 mln zł.

3. Finansowanie inwestycji wyłącznie ze środków własnych

Gdy firma posiada 5 mln zł na inwestycję, która jak się okazuje kosztuje 7 mln zł, a całość jest finansowana ze środków własnych, to pojawiają się kłopoty. Inwestycja nie może być skończona, a przedsiębiorstwo nie ma środków na bieżącą działalność i traci płynność. W takiej sytuacji ze względu na duże ryzyko niespłacenia kredytu, bank nie będzie mógł zaproponować atrakcyjnych warunków. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy firma zwróci się do banku o finansowanie zanim rozpocznie inwestycję. Przy partnerskiej współpracy strony są w stanie zabezpieczyć środki na wszystkie, nawet te trudne do przewidzenia koszty. Dodatkowo pokazując takie środki przedsiębiorca prezentuje lepszą sytuację ekonomiczną, a tym samym może uzyskać tańszy kredyt.

4. Zakładanie tylko optymistycznych scenariuszy biznesowych

To, że dziś zamówień jest dużo, nie znaczy, że koniunktura utrzyma się przez kilka najbliższych lat - poznaj historię firmy VIPRO

Należy wnikliwie ocenić perspektywy biznesowe rozwoju i stabilność firmy.  Plany biznesowe warto skonsultować z ekspertami bankowymi, którzy pomagają spojrzeć na rynek z szerszej perspektywy. Są w stanie podpowiedzieć, czy inwestycja w danej lokalizacji ma szansę powodzenia. Bazują bowiem na wiedzy uzyskanej także z innych branż i bardzo dobrze znają uwarunkowania regionu - dowiedz się, jak pomogliśmy przy negocjacjach z generalnym wykonawcą COMES. Kalkulowanie różnych scenariuszy, w tym pozytywnych i negatywnych, pozwoli w przyszłości nie dać się zaskoczyć.

5. Brak struktury w planowaniu inwestycji

Z planowaniem inwestycji, czyli rozwojem biznesu, jest często tak jak z rozdysponowaniem wygranej, którą dopiero mamy dostać. Na początku jest łatwo, ale im bardziej zbliżamy się do końcowej kwoty, tym więcej potrzeb zaczyna się pojawiać. W dużym uproszczeniu powinno to wyglądać następująco: firma planuje finasowanie całej inwestycji przy współudziale kapitału obcego (np. kredytu bankowego). Ustala proporcje kapitału własnego oraz obcego. Następnie dzieli całość finansowania na etapy, czyli kiedy i ile środków potrzebuje. Przedsiębiorca nie musi skorzystać z kredytu, jeśli okaże się, że finanse firmy na to pozwolą. Natomiast jeśli nie zabezpieczy dostępu do pieniędzy wcześniej, to w najlepszym razie straci swoją szansę rozwoju.

 

Chcesz porozmawiać o biznesie? Zostaw swój numer, a oddzwoni nasz doradca

Kontakt

 

Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.