2020-06-08

Uruchomienie spółki w Czechach trwa z reguły od 2 do 4 tygodni. Poziom trudności prowadzenia biznesu u naszych południowych sąsiadów jest zbliżony do tego w Polsce.

Uruchomienie spółki w Czechach trwa z reguły od 2 do 4 tygodni

Utworzenie spółki trwa w Czechach z reguły od 2 do 4 tygodni. Dokumenty rejestracyjne, czyli list założycielski (spółka jednoosobowa) lub umowę spółki (spółka wieloosobowa) obowiązkowo sporządza notariusz. Podanie do właściwego sądu można złożyć samodzielnie lub poprzez notariusza. Koszt dokumentacji notarialnej wynosi około 1100 zł (ok. 1400 zł z podaniem do sądu). Jeśli rejestrowana spółka ma działać w sferze koncesjonowanej, wówczas czas ten ulega wydłużeniu, ponieważ konieczne jest pozyskanie stosownych zezwoleń.

Posłuchaj podcast: Prowadzenie firmy w Czechach

Otwieranie spółki w Czechach - taniej i szybciej

Tak jak w Polsce, przedsiębiorcy w Czechach mogą prowadzić różne rodzaje działalności, zakładając spółki jednoosobowe, jawne, akcyjne, czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobnie jak w Polsce wspólnicy spółek kapitałowych nie odpowiadają za ich zobowiązania. Natomiast w spółkach osobowych ponoszą pełną odpowiedzialność całym majątkiem.

Spółki osobowe co do zasady nie mają wymaganego kapitału założycielskiego w jednym i drugim kraju. W Czechach w porównaniu z Polską rzadko są zakładane spółki osobowe. W przypadku najpopularniejszej spółki z o.o. w Czechach nie trzeba deklarować kapitału zakładowego, wystarczy symboliczna korona. W Polsce natomiast przy założeniu spółki z o.o. wymagany jest kapitał na poziomie 5 tys. zł.

Różnice na niekorzyść sąsiadów pojawiają się, jeśli planuje się zarejestrować spółkę akcyjną. W Czechach wymagany jest do tego kapitał na poziomie 2 mln koron. Dla porównania w Polsce jest to 100 tys. zł.  Zdecydowanie dłużej trwa w Czechach rejestracja podatnika VAT – od około 30 dni nawet do kilku miesięcy. Szczegółowy poradnik na temat firm znajduje się na Portalu Promocji Eksportu.

Podatkowe plusy i minusy

W Czechach VAT jest niższy niż w Polsce, ale tylko jeśli chodzi o podstawową stawkę. U nas wynosi ona bowiem 23 proc., a w Czechach – 21 proc. W przypadku stawki obniżonej jest już odwrotnie. Polska ze swoimi 8 proc. wypada lepiej od Czech, gdzie jest ona na poziomie 15 proc.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawowa stawka w Polsce wynosi 19 proc., a obniżona przewidziana dla spółek małych i rozpoczynających działalność - 9 proc. W Czechach jest to natomiast 19 proc. dla osób prawnych.

Na korzyść Czech przemawia brak wysokiej akcyzy oraz możliwość odliczenia całości VAT od firmowych samochodów osobowych, dzięki czemu posiadanie firmowego auta jest tam tańsze niż w Polsce. Więcej na temat podatków w Czechach można przeczytać w Przewodniku po rynku czeskim przygotowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Płatność w terminie

Planując biznes w Czechach warto pamiętać o obowiązujących tam zasadach regulowania płatności. Najpopularniejszy jest przelew bankowy (konto firmowe w Czechach). W międzynarodowych transakcjach na duże kwoty mogą być stosowane zabezpieczone sposoby dokonywania płatności jak akredytywa:

 

Jeśli chodzi o terminy płatności, to preferowane są 30-dniowe rozliczenia.  Dopuszczalne są jednak dłuższe okresy, jeśli strony ustalą to w umowie.

Pisemna umowa nie zawsze jest stosowana. W związku z tym często kontrakty są zawierane poprzez złożenie zamówienia, czy to drogą mailową, czy telefonicznie, albo wręcz ustnie. Eksperci doradzają jednak, by w miarę możliwości dążyć do zawarcia umowy pisemnej. To najlepszy gwarant otrzymania należności. W innym przypadku należy dążyć do zgromadzenia jak największej liczby dokumentów związanych z daną transakcją. Chodzi o faktury, ale i potwierdzone dowody dostawy jak międzynarodowe listy przewozowe, lotnicze listy przewozowe, listy pakowe, czy zwykłą korespondencję.

Lepiej sprawdzić kontrahenta

Zawsze warto sprawdzić firmę, z którą nawiązuje się współpracę. Informacje o przedsiębiorstwach są dostępne publicznie i bezpłatnie online na stronach Czeskiego Rejestru Handlowego↗, ale tylko w języku czeskim. Warto sprawdzić kontrahenta na liście płatników VAT↗. Można to też zrobić korzystając z usług wywiadowni gospodarczych. Cena takiego raportu wynosi od około 100 zł.

Konto firmowe w Czechach

Jeśli już prowadzisz spółkę w Czechach i chciałbyś zlecać natychmiastowe przelewy z i do Polski lub uzyskać kredyt - skontaktuj się z oddziałem PKO Banku Polskiego w Pradze.

Chcesz porozmawiać o biznesie? Zostaw swój numer, a oddzwoni nasz doradca

Kontakt

 

Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.