2020-06-08

Po przeszło trzech dekadach od czerwcowych wyborów w Polsce i upadku muru berlińskiego relacje gospodarcze Polski i Niemiec nigdy nie były tak dobre. Ostatnie 5 lat (2014-2019) to systematyczny wzrost zarówno polskiego eksport do Niemiec, jak i importu zza Odry nad Wisłę.

Niemiecka flaga

Handel zagraniczny Polski i Niemiec w ostatnich latach

Wymiana handlowa Berlin-Warszawa osiągnęła rekordowy poziom w 2019 r. Z raportów Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 proc., osiągając wolumen prawie 127,7 mld euro. Wartość wymiany handlowej jest tak duża jak koszt wybudowania 10 lotnisk Pekin-Daxing – najnowocześniejszego na świecie.

Obroty handlowe Niemiec z Polską

Niemcy od lat pozostają największym partnerem handlowym Polski zarówno pod względem eksportu, jak i importu (z udziałem 27,6 proc. w eksporcie i 26,8 proc. w imporcie; źródło↗). Polska zajmuje 6. pozycję (źródło↗) na liście strategicznych partnerów handlowy Berlina. Pozostali partnerzy handlowi Niemiec to Chiny, Stany Zjednoczone, Francja, Holandia i Włochy.

Import oraz eksport z Niemiec do Polski

Niekwestionowanym liderem w handlu Warszawa-Berlin jest motoryzacja. Części i akcesoria motoryzacyjne to najczęściej sprzedawane do Niemiec i kupowane od Niemiec towary w Polsce, natomiast same pojazdy znalazły się w 2019 r. na 2. miejscu wśród grup produktów o największej wartości eksportu z Niemiec do Polski oraz na 3. miejscu wśród grup produktów o największej wartości eksportu z Polski do Niemiec. W 2019 r. polskimi hitami eksportowymi (oprócz akcesoriów motoryzacyjnych i samochodów) były także meble i ich elementy. Od zachodnich sąsiadów najchętniej kupowaliśmy: konsole i urządzenia do gier wideo jak również leki – podaje International Trade Center.

Co ciekawe, przyszłość nie jest związana tylko z motoryzacją. Jak sugeruje Polska Agencja Inwestycji i Handlu coraz częściej „wybrzmiewa zainteresowanie rozwojem technologii nad Wisłą”. Wyzwaniem jest przekonanie, że Polska zazwyczaj jest eksporterem komponentów, podczas gdy coraz częściej za Odrę sprzedajemy dobra, które trafiają do ostatecznego konsumenta (źródło↗)

Inwestycja w relacje

Nie tylko wymiana handlowa między Polską a Niemcami napawa optymizmem. Wartość bezpośrednich niemieckich inwestycji zagranicznych w Polsce w 2018 r. wyniosła blisko 34,9 mld euro, natomiast polskich w Niemczech 1,4 mld euro – to dane Narodowego Banku Polskiego. Choć w wartościach bezwzględnych kwoty te są nieporównywalne, to od 2013 r. blisko 3-krotnie szybciej zwiększały się polskie inwestycje w Niemczech niż niemieckie w Polsce.

Warunki ekonomiczne i prowadzenia biznesu

Oba kraje charakteryzuje korzystna sytuacja na rynku pracy. Z danych Eurostatu wynika, że Niemcy i Polska to kraje na 2. i 3. pozycji w rankingu krajów unijnych o najniższej stopie bezrobocia (odpowiednio 3,1 i 3,2 proc.). Warto także zauważyć, że Niemcy i Polska to dwa potężne rynki w sumie z ponad 120 mln obywateli. Konkurencja na rynku niemieckim jest wyższa niż na polskim, a niemieccy konsumenci mają istotnie wyższą siłę nabywczą (źródło↗).

Współpraca biznesowa Niemiec i Polski

Z roku na rok coraz więcej polskich firm decyduje się na inwestycje w Niemczech. Są to głównie duże firmy, mające ugruntowaną pozycję na rodzimym rynku. Rośnie też zainteresowanie niemieckim rynkiem wśród średnich i małych przedsiębiorstw. Często polskie firmy decydują się na zakup niemieckich podmiotów w trakcie postępowania upadłościowego, przez fuzje, przejęcia lub odkupując już istniejącą spółkę od spadkobierców.

Dla polskiego inwestora zakup funkcjonującej firmy od spadkobiercy to rozwiązanie droższe, ale bezpieczniejsze niż budowanie marki od zera. Według Instytutu Badań nad MŚP (Institut für Mittelstandsforschung) w Niemczech w okresie 2014-2018 musiało zostać przekazanych następcom ok. 135 tys. firm rodzinnych, zatrudniających ok. 2 mln pracowników. Badania Instytutu potwierdzają, że przekazywanie firm rodzinie ma miejsce coraz rzadziej – modele Buy-out albo Buy-in stanowią pewną alternatywę, jednak najczęściej rodzina decyduje się sprzedać firmę zewnętrznemu inwestorowi.

Przyszłość

Ministerstwo Rozwoju za potencjalne dziedziny współpracy między Polską, a Niemcami uznało m.in.: modernizację infrastruktury energetycznej, współpracę naukowo-techniczną i wspieranie współpracy przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz modernizacji.

Prowadzenie działalności w Niemczech ułatwia firmom zaistnienie na rynkach zagranicznych, ze względu na reputację niemieckich przedsiębiorstw (wysoka jakość) oraz wysoki stopień umiędzynarodowienia gospodarki. Dlaczego warto próbować swoich sił na rynku niemieckim? Wpływają na to: planowane ogromne inwestycje w branży światłowodów, przewidywane rekordowe inwestycje w infrastrukturę (ze względu na jej starzenie się), intensywny rozwój e-mobility, rozwój branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, rosnące zapotrzebowanie w branży budowlanej, zwiększone zapotrzebowanie na pracowników i podwykonawców. Według Instytutu Badawczego Prognos, w 2040 r. deficyt specjalistów w zawodach technicznych, badaczy i personelu medycznego może wynieść nawet 3,3 mln osób.(źródło↗)

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj raport Niemcy – analiza międzynarodowa na naszym portalu Wspieramyeksport.pl

Chcesz porozmawiać o biznesie? Zostaw swój numer, a oddzwoni nasz doradca

Kontakt

 

Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.