• Tematy specjalne to: Gwałtowna poprawa równowagi zewnętrznej; Powojenne zmiany w polskim eksporcie; Szybkie wzrosty płac minimalnych w krajach UE; Pozycja Polski w światowym eksporcie w wybranych branżach oraz Spadek znaczenia transportu drogowego w obsłudze handlu zagranicznego Polski z Ukrainą i Białorusią.
 • Główne trendy w handlu zagranicznym – Handel światowy po kilku miesiącach spadku powrócił do
  lekkiego wzrostu w ujęciu r/r. Wsparciem dla wymiany są odblokowanie globalnych łańcuchów dostaw i
  normalizacja cen surowców energetycznych. Polski eksport trzyma się relatywnie mocno. Wyróżnia się pozytywnie zarówno na tle globalnej wymiany towarowej, jak i regionu.
 • Trendy w wybranych sektorach – na początku 2023 obniżyła się dynamika roczna eksportu w większości analizowanych sektorów. Wyjątkiem były artykuły rolno-spożywcze (wysokie ceny, reeksport) oraz urządzeń elektrycznych (szczególnie baterii i akumulatorów). Wysoką dynamikę notował również eksport motoryzacyjny, częściowo jednak z racji słabej ubiegłorocznej bazy. W dużej mierze na skutek spadków cen spowolnienie notowały sektory surowcowe, a na skutek osłabienia popytu konsumpcyjnego dobra trwałego użytku (meble, elektronika). Kolejne 2-3 kwartały mogą przynieść dalsze obniżenie dynamiki rocznej eksportu, choć w przypadku niektórych sektorów widać pierwsze, nieśmiałe sygnały nadchodzącego ożywienia.
 • Perspektywy polskiego eksportu – W 2023 główni partnerzy handlowi Polski odnotują wyraźne
  spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Od ataku Rosji na Ukrainę tendencje skracania łańcuchów dostaw i lokowania inwestycji w krajach „zaprzyjaźnionych” nasiliły się, a Polska jest tu jednym z beneficjentów. Dzięki temu eksport utrzymuje wzrosty pomimo niesprzyjającego otoczenia.
 • Prognozy kursów walutowych i stóp procentowych – Pomimo znaczącego umocnienia złotego kurs
  walutowy nadal wspiera eksport, chociaż w mniejszym stopniu niż w ostatnich latach. Po oczekiwanej korekcie deprecjacyjnej, w dłuższym okresie prawdopodobne jest dalsze umocnienie złotego, wspierane przez silne fundamenty. Główne banki centralne zbliżają się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, a banki regionu, w tym NBP, zaczynają nieśmiało rozważać obniżki.
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj