Więcej informacji

Dlaczego warto?

W ramach ścieżki Let’s Fintech with PKO Bank Polski! program akceleracyjny przewiduje dla start-upów cztery sesje warsztatów, które pomogą stworzyć lub zweryfikować model biznesowy, wsparcie mentorów, porady ekspertów z zakresu pozyskiwania dotacji, przepisów podatkowych i ochrony własności intelektualnej, a dla najlepszych specjalny bootcamp w ramach wyjazdu na prestiżowy Massachusetts Institute of Technology i spotkania z inwestorami w USA.

Wybrane rozwiązania zostaną przetestowane w środowisku klienckim, w ramach projektu Oddziałów Laboratoryjnych prowadzonego przez PKO Bank Polski, co stanowi unikalną szansę na zweryfikowanie tych pomysłów i ocenę ich wartości zarówno dla klientów, jak i dla biznesu. Obecnie funkcjonuje 6 oddziałów Banku przystosowanych do testowania nowych rozwiązań oraz prowadzenia działań służących poprawie procesów sprzedażowych.

W jakich obszarach poszukujemy rozwiązań?
Start-upy wyselekcjonowane w pierwszym etapie