PKO Bank Polski od blisko stu lat konsekwentnie buduje swoją wiarygodność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw. Jesteśmy świadomi wartości marki naszego Banku, pamiętamy o jego korzeniach i pielęgnujemy blisko stuletnie tradycje. Jednocześnie stale poszukujemy nowych rozwiązań i doskonalimy wszystkie procesy zachodzące w Banku. Tworząc produkty i usługi, które wyznaczają nowe trendy na rynku, jesteśmy prekursorem innowacyjności nadającym ton dyskusji o przyszłości rodzimej branży finansowej.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji.

Jesteśmy dziś silnym i nowoczesnym bankiem uniwersalnym, łączącym tradycyjnie dominującą rolę w sektorze detalicznym z sukcesywnym wzmacnianiem pozycji rynkowej segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego. Od 2014 roku budujemy naszą pozycję w branży ubezpieczeniowej, rozwijając nowoczesny model bancassurance z wykorzystaniem aktywów przejętych w procesie akwizycji spółek z grupy Nordea.

Od lat nieprzerwanie zwiększamy swoją wartość dla akcjonariuszy, wypracowując solidne i stabilne zyski oraz utrwalając udziały rynkowe w kluczowych kategoriach biznesowych. Na koniec 2017 roku nasz udział w rynku depozytów wynosił 17,9 proc., a w rynku kredytów 17,7 proc.

Jesteśmy liderem polskiej bankowości pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, wydanych kart płatniczych oraz wartości udzielonych kredytów hipotecznych. Na koniec 2017 roku nasi klienci mogli korzystać z 1192 placówek, 745 agencji i 3190 bankomatów. Równolegle z doskonaleniem obsługi w placówkach urzeczywistniamy bliską nam ideę omnikanałowości. Systematycznie rozwijamy zakres i jakość usług bankowości elektronicznej (oferowanych pod marką iPKO i w ramach konta Inteligo) oraz – udostępnionej w 2013 roku – bankowości mobilnej IKO. Nasi klienci doceniają oferowane im nowoczesne rozwiązania, co znajduje potwierdzenie w dynamicznym wzroście liczby użytkowników kanałów zdalnych.

Jesteśmy dumni z zaufania, którym na co dzień obdarzają nas klienci. Umacniają je niezmiennie wysokie oceny wiarygodności kredytowej nadane przez agencje ratingowe.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego stanowią swoiste fabryki produktowe. Ich struktura jest systematycznie i konsekwentnie rozwijana, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać z pełnej gamy nowoczesnych, komplementarnych rozwiązań finansowych: od produktów bankowych i maklerskich, poprzez specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń na życie, po wsparcie firm w prowadzeniu ich działalności. Od marca 2015 roku w ramach naszej Grupy działa także Bank Hipoteczny. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego prowadzi także działalność na terenie Ukrainy (poprzez podmioty zależne: KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o.) oraz Szwecji (PKO Finance AB i PKO Leasing Sverige AB).

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego przekracza 29 tys. etatów. Będąc jednym z największych polskich pracodawców, mamy świadomość, że jakość zarządzania kapitałem ludzkim jest jednym z głównych czynników wpływających na osiągane wyniki finansowe. Dlatego przykładamy wielką wagę do wspierania wzrostu kapitału intelektualnego i społecznego, kreując odpowiednie warunki do tego, by kultura organizacyjna sprzyjała twórczej współpracy i integracji pracowników wokół wspólnych, klarownie zdefiniowanych celów biznesowych.

Od lat jesteśmy wierni idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Utworzona w 2010 roku Fundacja PKO Banku Polskiego realizuje liczne inicjatywy na rzecz dobra publicznego, m.in. w zakresie oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz ochrony środowiska.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj