Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym Głosy na WZA
Ilość % Ilość %
SKARB PAŃSTWA* 367 918 980 29,43 367 918 980 29,43
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (d. ING OFE) 64 594 448 5,17 64 594 448 5,17
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 83 952 447 6,72 83 952 447 6,72
POZOSTALI AKCJONARIUSZE 733 534 125 58,68 733 534 125 58,68
OGÓŁEM 1 250 000 000 100,00 1 250 000 000 100,00

 * Na podstawie komunikatu prasowego MSP http://www.msp.gov.pl/pl/media/aktualnosci/30370,Skarb-Panstwa-dokapitalizowal-BGK-na-potrzeby-Inwestycji-Polskich.html

Dane adresowe akcjonariuszy znaczących

nazwa adres telefon e-mail www
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
222 500 130 kancelaria@mr.gov.pl www.mr.gov.pl/
NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny ul. Topiel 12,
00-342 Warszawa
(+48 22) 522 0000;
(+48 22) 522 1111
info@nn.pl www.nn.pl
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny

ul. Domaniewska 44,
02-672 Warszawa

(48 22) 557 4444;
(48 22) 557 4050

bok_ofe@aviva.pl www.aviva.pl/
Dywidenda
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj