1. Gdzie mogę znaleźć ostatni raport roczny Grupy PKO Banku Polskiego S.A. ?
2. Gdzie mogę znaleźć informacje odnośnie historycznych wyników finansowych Grupy PKO Banku Polskiego S.A.?
3. Kiedy nastąpi kolejna publikacja wyników finansowych Grupy PKO Banku Polskiego S.A.?
4. Jaki jest obecny konsensus dla wyników finansowych Grupy PKO Banku Polskiego S.A. na najbliższe lata?
5. Które biura maklerskie wydają rekomendacje dla akcji PKO Banku Polskiego S.A.?
6. Czy PKO Bank Polski S.A. ma ustanowioną politykę dywidendową?
7. Gdzie mogę znaleźć informacje o dywidendach wypłaconych do tej pory przez Bank?
8. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat Walnego Zgromadzenia Banku?
9. Co zrobić, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Banku?
10. Gdzie są notowane akcje PKO Banku Polskiego S.A.?
12. Jaka jest wartość nominalna jednej akcji PKO Banku Polskiego S.A.?
13. Czy Bank publikuje raport niefinansowy, zawierający omówienie kwestii związanych z tematyką ESG?
14. Czy Bank realizuje inicjatywy związane z tematyką ESG?
15. Jak Bank jest oceniany w kwestiach ESG przez instytucje tworzące rankingi ESG?
16. Jaka jest obecna struktura akcjonariatu PKO Banku Polskiego S.A.?
17. Gdzie mogę znaleźć informacje o obecnej strategii Grupy PKO Banku Polskiego S.A.?
18. Jakie są oceny ratingowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A., wydane przez agencje ratingowe?
19. Czy Bank ma notowane obligacje i jakie?
20. Kto jest audytorem Banku?
21. Gdzie mogę znaleźć informacje o Zarządzie/Radzie Nadzorczej Banku?
22. Z kim mogę się skontaktować, aby uzyskać informacje o akcjach, strategii i wynikach finansowych PKO Banku Polskiego S.A.?
Drukuj