Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego S.A. są przyznawane przez agencję ratingową Moody's Investors Service, która nadaje bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków.

18 czerwca 2018 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service poinformowała o nadaniu nowych ocen ratingowych ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Rating – CRR) dla PKO Banku Polskiego SA. Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa została ustalona na poziomie A2, a ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa została ustalona na poziomie P-1. W nocie agencja nie odniosła się do innych aktualnych ocen ratingowych banku. Nadanie nowych ocen ratingowych było związane z aktualizacją metodologii oceny banków przeprowadzoną przez agencję w czerwcu 2018 roku. Nowe oceny zostały nadane równolegle 32 innym bankom w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Oceny ryzyka kontrahenta odzwierciedlają zdolność podmiotów do uregulowania niezabezpieczonej części zobowiązań finansowych kontrahenta niezwiązanych z długiem (zobowiązania CRR), a także odzwierciedlają oczekiwane straty finansowe w przypadku, gdy takie zobowiązania nie są regulowane. Przykładowo zobowiązania CRR obejmują niezabezpieczoną część zobowiązań, które wynikają z transakcji na instrumentach pochodnych oraz niezabezpieczoną część zobowiązań, które wynikają z umów sprzedaży i odkupu. Aktualne publikacje ratingowe dotyczące banku oraz stosowana przez Moody's metodologia zawierająca kryteria oceny są dostępne na stronie internetowej agencji.

Moody's Investors ServiceRating
Ocena depozytów długoterminowaA2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowaP-1
Ocena zobowiązań (senior unsecured)A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN(P)A3
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu(P)P-2
Ocena ryzyka kontahenta długoterminowaA2
Ocena ryzyk kontrahenta krótkoterminowaP-1
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowaA2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowaP-1(cr)

 

Drukuj