Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego S.A. są przyznawane przez agencję ratingową Moody's Investors Service, która nadaje Bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków.

18 czerwca 2018 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service poinformowała o nadaniu nowych ocen ratingowych ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Rating – CRR) dla PKO Banku Polskiego SA. Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa została ustalona na poziomie A2, a ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa została ustalona na poziomie P-1. W nocie agencja nie odniosła się do innych aktualnych ocen ratingowych Banku. Nadanie nowych ocen ratingowych było związane z aktualizacją metodologii oceny banków przeprowadzoną przez agencję w czerwcu 2018 roku. Nowe oceny zostały nadane równolegle 32 innym bankom w regionie Europy Środkowo–Wschodniej (CEE).

Oceny ryzyka kontrahenta odzwierciedlają zdolność podmiotów do uregulowania niezabezpieczonej części zobowiązań finansowych kontrahenta niezwiązanych z długiem (zobowiązania CRR), a także odzwierciedlają oczekiwane straty finansowe w przypadku, gdy takie zobowiązania nie są regulowane. Przykładowo zobowiązania CRR obejmują niezabezpieczoną część zobowiązań, które wynikają z transakcji na instrumentach pochodnych oraz niezabezpieczoną część zobowiązań, które wynikają z umów sprzedaży i odkupu.

Moody's Investors ServiceRating
Ocena depozytów długoterminowaA2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowaP-1
Ocena zobowiązań (senior unsecured)A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN(P)A3
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu(P)P-2
Ocena ryzyka kontahenta długoterminowaA2
Ocena ryzyk kontrahenta krótkoterminowaP-1
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowaA2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowaP-1(cr)

Data ostatniej aktualizacji oceny ratingowej: 2018-06-18.

Prezentacja wprowadzająca dla inwestorów zawiera podstawowe informacje na temat zdolności kredytowej Banku.

Aktualne publikacje ratingowe dotyczące Banku oraz stosowana przez Moody's metodologia zawierająca kryteria oceny są dostępne na stronie internetowej agencji.

Drukuj