Zarząd Banku

  • Iwona Duda

   Iwona Duda

   Wiceprezes Zarządu Banku kierująca pracami Zarządu Banku
  • Maks Kraczkowski

   Maks Kraczkowski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego i Przedsiębiorstw oraz Bankowości Międzynarodowej
  • Mieczysław Król

   Mieczysław Król

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji
  • Piotr Mazur

   Piotr Mazur

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
  • Bartosz Drabikowski

   Bartosz Drabikowski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
  • Marcin Eckert

   Marcin Eckert

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
  • Wojciech Iwanicki

   Wojciech Iwanicki

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Administracji
  • Artur Kurcweil

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Technologii

  Rada Nadzorcza