Zarząd Banku

  • Dariusz Szwed

   Dariusz Szwed

   Prezes Zarządu Banku
  • Maciej Brzozowski

   Maciej Brzozowski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Detalicznej i Firm
  • Marcin Eckert

   Marcin Eckert

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
  • Paweł Gruza

   Paweł Gruza

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej
  • Wojciech Iwanicki

   Wojciech Iwanicki

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Administracji
  • Andrzej Kopyrski

   Andrzej Kopyrski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw
  • Artur Kurcweil

   Artur Kurcweil

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Technologii
  • Piotr Mazur

   Piotr Mazur

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem

  Rada Nadzorcza