Zarząd Banku

  • Paweł Gruza

   Paweł Gruza

   Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu Banku
  • Maciej Brzozowski

   Maciej Brzozowski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Analiz, Bankowości Firm i Przedsiębiorstw oraz Klienta Zamożnego
  • Bartosz Drabikowski

   Bartosz Drabikowski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
  • Marcin Eckert

   Marcin Eckert

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
  • Wojciech Iwanicki

   Wojciech Iwanicki

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Administracji
  • Maks Kraczkowski

   Maks Kraczkowski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego i Bankowości Międzynarodowej
  • Mieczysław Król

   Mieczysław Król

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji
  • Artur Kurcweil

   Artur Kurcweil

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Technologii
  • Piotr Mazur

   Piotr Mazur

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem

  Rada Nadzorcza