Zarząd Banku

  • Zbigniew Jagiełło

   Zbigniew Jagiełło

   Prezes Zarządu Banku
  • Rafał Antczak

   Rafał Antczak

   Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Analiz i Administracji
  • Rafał Kozłowski

   Rafał Kozłowski

   Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
  • Maks Kraczkowski

   Maks Kraczkowski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi
  • Mieczysław Król

   Mieczysław Król

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji
  • Adam Marciniak

   Adam Marciniak

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Informatyki
  • Piotr Mazur

   Piotr Mazur

   Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
  • Jakub Papierski

   Jakub Papierski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
  • Jan Emeryk Rościszewski

   Jan Emeryk Rościszewski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego

  Rada Nadzorcza