Zarząd Banku

 • Zbigniew Jagiełło

  Prezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Prezesa Zarządu
 • Janusz Derda

  Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Informatyki i Usług
 • Bartosz Drabikowski

  Wiceprezes Zarządu Banku ds. Finansowych nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
 • Maks Kraczkowski

  Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi
 • Mieczysław Król

  Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Ubezpieczeniowej oraz Obszar Prawny i Zgodności
 • Piotr Mazur

  Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
 • Jakub Papierski

  Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
 • Jan Emeryk Rościszewski

  Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego

Rada Nadzorcza