Zarząd Banku

  • Rafał Antczak

   Rafał Antczak

   Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw i Analiz
  • Maks Kraczkowski

   Maks Kraczkowski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi
  • Mieczysław Król

   Mieczysław Król

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji
  • Adam Marciniak

   Adam Marciniak

   Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Technologii
  • Piotr Mazur

   Piotr Mazur

   Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
  • Jakub Papierski

   Jakub Papierski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Inwestycyjnej
  • Jan Emeryk Rościszewski

   Jan Emeryk Rościszewski

   Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego, kierujący pracami Zarządu Banku
  • Bartosz Drabikowski

   Bartosz Drabikowski

   Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
  • Marcin Eckert

   Marcin Eckert

   Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Administracji

  Rada Nadzorcza