2007-03-06 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 marca 2007r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 19 marca 2007r. do godziny 15:00.