Rządowe wakacje kredytowe

Rządowe wakacje kredytowe

MOŻESZ ZAWIESIĆ SPŁACANIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

 • Nawet na 8 miesięcy w latach 2022-2023
 • Bez dodatkowych opłat
 • Wniosek online złożysz wygodnie w serwisie iPKO

Wsparcie dla kredytobiorców – rządowe wakacje kredytowe

Pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich. Wakacje kredytowe. Nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu. Wakacje kredytowe to forma wsparcia przygotowana przez rząd dla wielu osób, które mają kredyt hipoteczny w złotówkach. Od sierpnia 2022 r. rządowe rozwiązania umożliwiają skorzystanie z ośmiu miesięcy przerw w spłacie kredytu do końca 2023 roku. Skorzystanie z wakacji kredytowych powoduje, że okres kredytowania zostanie wydłużony. Dla wielu rodzin to odczuwalna ulga w portfelu, a jednocześnie możliwość zachowania płynności finansowej w obliczu inflacji.

Zawieszenie spłaty kredytu – najważniejsze informacje

Dla kogo?

Możesz zawiesić spłatę kredytu lub pożyczki hipotecznej w PLN wykorzystanej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Z zawieszenia spłaty kredytu skorzystasz, jeśli masz umowę zawartą przed 1.07.2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców.

Na jak długo?

Spłatę kredytu możesz zawiesić nawet na 8 miesięcy:
- na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
- na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
- po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Ile zapłacę?

Rządowe zawieszenie kredytu jest darmowe. W czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek w okresie zawieszenia i nie pobierzemy innych opłat.

Pobierzemy składkę ubezpieczeniową, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

Jak złożysz wniosek w iPKO?

 • 1
  Przejdź do dyspozycji w iPKO

  W serwisie iPKO wybierz: Moje sprawy → Dyspozycje i zaświadczenia → Nowa dyspozycja

 • 2
  Wybierz Rządowe wakacje kredytowe

  Następnie przejdź do Kredyty hipoteczne → Rządowe zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe 2022-2023)

 • 3
  Potwierdź dyspozycję

  Na kolejnej stronie wybierz odpowiedni kredyt. Zdecyduj, jak mamy Cię powiadomić o zawieszeniu spłaty i potwierdź dyspozycję.

Miniatura video 24665

Zobacz, jak złożyć dyspozycję o Rządowe wakacje kredytowe

Masz zablokowany dostęp do serwisu iPKO?

Dodatkowe informacje

 • Potwierdzenie złożenia wniosku wyślemy Ci w ciągu 21 dni w taki sam sposób, w jaki wysyłamy zawiadomienia o wysokości rat
 • Okres kredytowania i terminy spłaty kredytu przewidziane w umowie przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz zawierać aneksu
 • Nowelizacja ustawy dot. rządowych wakacji kredytowych ograniczyła od 29.09.2023 r. przesunięcie terminów umownych do okresu kredytowania i terminów spłaty kredytu, a nie jak dotychczas wszystkich terminów umownych
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do BIK. Ta informacja w PKO Banku Polskim nie jest traktowana jak zaległość w spłacie i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.
 • Możesz skorzystać z wakacji kredytowych również:
  • w czasie wypłaty transz
  • gdy Twój kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej
 • Jeżeli planujesz
  • nadpłatę kredytu – zrealizujesz ją również w trakcie okresu zawieszenia
   Jeśli Twoja nadpłata będzie realizowana w trakcie okresu rządowego zawieszenia spłaty, kwotę nadpłaty zaliczymy standardowo na spłatę zadłużenia zgodnie z kolejnością wpłat określoną w umowie (w tym na odsetki bieżące naliczone przed okresem zawieszenia). Tych odsetek nie uwzględnimy już w racie, którą zapłacisz po okresie zawieszenia
  • zawarcie aneksu do umowy, zrób to przed lub po okresie zawieszenia – chyba, że aneks nie wiąże się ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu
 • Jeżeli masz już złożony wniosek o zawieszenie najbliższej raty kredytu w ramach umownych wakacji kredytowych, anulujemy go z dniem rozpoczęcia okresu zawieszenia – tak, żeby dać Ci możliwość skorzystania z nich, gdy skończy się okres rządowego zawieszenia

Jak rozliczamy nadpłatę kredytu?

Nadpłatę kredytu rozliczymy w taki sposób, jaki jest opisany w Twojej umowie. Rządowe wakacje kredytowe nie zmieniają sposobu rozliczania nadpłat.

WAŻNE: Odsetki zawsze spłacasz za miesiąc, który minął. Przykład: spłacasz ratę kredytu 1 września – to oznacza, że spłacasz odsetki naliczone w dniach 2 sierpnia – 1 września.

 

Przykłady dla spłaty kredytu w równych ratach

 • kwota kredytu: 300 000 zł
 • okres pozostały do spłaty: 20 lat
 • oprocentowanie: 9%
 • spłata raty 1-go dnia miesiąca: raty równe (annuitetowe)
 • rata przed zawieszeniem spłaty kredytu: 2701,08 zł
 • wakacje kredytowe: 15.08 – 14.09.2022
 • kwota nadpłaty: 2700 zł

 

Nadpłata przed wakacjami kredytowymi

 • nadpłacasz kredyt w wysokości 2700 zł przed wakacjami kredytowymi, tj. 2 sierpnia
 • z tej kwoty 73,87 zł pobraliśmy na odsetki, a 2626,13 zł na kapitał
 • pierwsza rata po zakończeniu wakacji wyniesie 2677,77 zł (odsetki to 2123,51 zł, a kapitał 554,26 zł)
 • kolejna rata to 2677,77 zł (odsetki to 2265,72 zł, a kapitał 412,05 zł)
 • po spłacie tych rat twój kapitał wyniesie 295 999,63 zł

Nadpłata w trakcie wakacji kredytowych

 • nadpłacasz kredyt w wysokości 2700 zł 15 sierpnia (w dniu rozpoczęcia wakacji kredytowych)
 • z tej kwoty 960,34 zł to odsetki a 1739,66 zł to kapitał
 • pierwsza rata po zakończeniu wakacji kredytowych wyniesie 2685,76 zł, w tym 1248,53 zł to odsetki, a 1437,23 zł to kapitał
 • kolejna rata wyniesie 2685,76 zł, w tym 2265,75 zł to odsetki, a 420,01 zł to kapitał
 • po spłacie tych rat twój kapitał wyniesie 295 995,17 zł

Zwróć uwagę, że odsetki pobrane z nadpłaty nie zostaną uwzględnione już w racie, którą zapłacisz po okresie zawieszenia. Dzięki temu w racie spłacisz większą cześć kapitału.

Jeśli nadpłacasz kredyt, który jest w trakcie zawieszenia, kwota nadpłaty spłaci odsetki naliczone przed okresem zawieszenia. W okresie wakacji kredytowych oprocentowanie kredytu wynosi 0%.

W przykładzie wskazano nadpłatę w dniu rozpoczęcia zawieszenia, ale taka sama sytuacja występuje w przypadku nadpłaty w innych dniach w trakcie okresu zawieszenia.

 

Nadpłata po zakończeniu wakacji kredytowych

 • 1 października (po zakończeniu wakacji kredytowych) płacisz ratę w wysokości 2701,45 zł.
 • 2 października nadpłacasz kredyt w wysokości 2700 zł. Z tej kwoty 73,75 zł to odsetki, a 2626,25 zł to kapitał
 • rata po nadpłacie wyniesie 2677,43 zł, w tym 2193,14 zł to odsetki, a 484,29 zł to kapitał
 • po spłacie tych rat twój kapitał wyniesie 295 996,24 zł

Pytania i odpowiedzi

 • Rządowe wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty kredytu. W okresie zawieszenia nie zapłacisz raty. Możesz skorzystać aż z 8 okresów zawieszeń. Wtedy termin spłaty kredytu hipotecznego zostanie wydłużony maksymalnie o 8 miesięcy.
 • Możesz zawiesić nawet 8 rat:

  • na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
  • na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.
 • Wniosek możesz złożyć 24/7 w serwisie internetowym iPKO -  zarówno na komputerze jak i w przeglądarce w swoim telefonie. Do wniosku internetowego wystarczy Ci narzędzie autoryzacji. Dodatkowo, możesz też złożyć wniosek w oddziale i korespondencyjne.
 • Wniosek o wakacje kredytowe składa jeden z kredytobiorców. Do złożenia wniosku nie potrzebujesz pełnomocnictwa.
 • Nie, ustawowe wakacje kredytowe dotyczą jedynie kredytów i pożyczek hipotecznych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Z rządowych wakacji kredytowych możesz skorzystać jeśli:

  • kredyt lub pożyczka wykorzystana była na zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych
  • umowa zawarta została przed 1.07.2022 r.
  • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
  • kredyt/ pożyczka jest w złotych polskich

  Pamiętaj, że wakacje kredytowe dotyczą tylko jednego kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

 • Możesz skorzystać z wakacji kredytowych dla 1 kredytu. Pamiętaj, że dotyczy to tylko kredytów zaciągniętych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli masz więcej kredytów hipotecznych, sprawdź możliwość skorzystania z umownych wakacji kredytowych.
 • W czasie zawieszenia nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy innych opłat. Pamiętaj jednak o składce ubezpieczeniowej. Pobierzemy ją, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
 • Rządowe wakacje kredytowe to możliwość zawieszenie łącznie do 8 rat kredytu hipotecznego w latach 2022-2023. Jest to zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej. Natomiast dzięki umownym wakacjom kredytowym w PKO Banku Polskim masz możliwość zawieszenia po 1 racie w każdym roku przez cały okres trwania umowy.

 • Tak, jeśli masz kredyty z dopłatami BGK, możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych. Pamiętaj o warunkach:

  • kredyt zaspokaja Twoje potrzeby mieszkaniowe
  • umowa zawarta została przed 1.07.2022 r.
  • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
  • kredyt jest w złotych polskich
 • Tak, potwierdzenie złożenia wniosku dostarczymy w ciągu 21 dni w taki sam sposób, w jaki otrzymujesz zawiadomienie o wysokości rat.

  Dodatkowo składając wniosek w serwisie iPKO otrzymasz powiadomienie o prawidłowym złożeniu wniosku w wybranej przez Ciebie formie (wiadomość SMS, e-mail lub powiadomienie w aplikacji IKO).

 • Okres kredytowania i terminy spłaty kredytu przewidziane w umowie przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz zawierać aneksu.

 • Możliwość zawieszenia spłaty kredytu dotyczy również osób, które mają opóźnienia w spłacie. Bez względu na długość opóźnienia.
 • Jeżeli masz już złożony wniosek o zawieszenie najbliższej raty w ramach umownych wakacji kredytowych, anulujemy go – tak, żeby dać Ci możliwość skorzystania z nich, gdy skończy się okres ustawowego zawieszenia.
 • Tak. Zgodnie z ustawą zawieszeniu spłaty kredytu podlegają te kredyty, których walutą na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty jest PLN.
 • Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w banku mogą składać Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego. Dowiedz się więcej
 • My, czyli PKO Bank Polski, przekazujemy informację o skorzystaniu z rządowych wakacji kredytowych do BIK, ale nie traktujemy jej jako zaległości w spłacie kredytu i nie ma ona wpływu na ocenę zdolności kredytowej.
 • Wystarczy Twój dowód tożsamości. Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów żeby złożyć wniosek.  Odwiedź jeden z naszych oddziałów - wizytę możesz umówić na konkretny dzień i godzinę. Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć wygodnie w serwisie internetowym iPKO  - większość danych uzupełni się automatycznie.
 • Tak - jeśli Twój kredyt jest wypłacany w transzach, możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych. Pamiętaj, że rządowe wakacje kredytowe obejmują kredyty, dla których umowa została zawarta przed 1.07.2022, a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022.
 • W okresie zawieszenie możesz nadpłacić kredyt. Zrobisz to również w serwisie internetowym iPKO.

 • Wniosek o zawieszenie kredytu złożysz wygodnie online w serwisie iPKO. Po zalogowaniu przejdź do dyspozycji Rządowe wakacje kredytowe 2022-2023 i potwierdź ją narzędziem autoryzacji. Możesz to zrobić również na telefonie, logując się do serwisu iPKO przez przeglądarkę.
 • W czasie rządowych wakacji kredytowych z przyczyn technicznych harmonogram w iPKO lub IKO nie jest w pełni aktualizowany. Ostateczną wysokość najbliższej raty prześlemy Ci po zakończeniu okresu zawieszenia – w taki sposób, w jaki otrzymujesz zawiadomienie o wysokości rat.
 • Tak, rządowe wakacje kredytowe dotyczą również pożyczek hipotecznych wykorzystanych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.