Oferta specjalna

Oferta specjalna

Oferta specjalna jest dla Ciebie, jeśli czynnie służysz w:

 • Siłach Zbrojnych RP
 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Służbie Celnej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej
 • Służbie Więziennej
 • Służbie Ochrony Państwa
 • Straży Marszałkowskiej
Oferta specjalna dostępna jest od 24.03.2023 r. do 31.01.2024 r. w oddziałach banku.

Kredyt i pożyczka hipoteczna – dodatkowe informacje

 • Oferta dla klientów, którzy:
 • od 24.03.2023 r. do 31.01.2024 r. otrzymają formularz informacyjny
 • w terminie ważności formularza złożą wniosek o kredyt lub pożyczkę
 • w terminie ważności decyzji o udzieleniu kredytu lub pożyczki podpiszą umowę kredytu lub pożyczki hipotecznej

Dodatkowo:

 • Oferty specjalnej nie połączysz z innymi naszymi promocjami, ofertami specjalnymi ani z promocjami dotyczącymi Oszczędnościowej Książeczki Mieszkaniowej
 • Kredytu/pożyczki z oferty specjalnej nie wykorzystasz na spłatę innych kredytów w naszym banku (wyjątek: kredyt udzielony na zakup działki możesz spłacić kredytem na budowę nieruchomości na tej działce)
 • Oferta nie dotyczy kredytu mieszkaniowego ze spłatą rodzinną oraz Bezpiecznego kredytu 2%
 • Oferta dostępna również w agencjach banku 

Pozostałe szczegóły i warunki dotyczące Konta bez Granic, limitu odnawialnego, pożyczki, karty kredytowej, kredytu lub pożyczki hipotecznej oraz lokaty zawarte są w Taryfie prowizji i opłat bankowych oraz informacjach o tych produktach dostępnych na stronie www.pkobp.pl.

Decyzja o przyznaniu pożyczki, limitu odnawialnego, karty kredytowej, kredytu lub pożyczki hipotecznej oraz wysokości limitu jest uzależniona od zdolności kredytowej. Ocenimy ją na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku.

Oprocentowanie

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,90% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 27 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 289 406 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 60,7%; oprocentowanie stałe: 6,44% rok (w 1. roku), 7,47%/rok (od 2. do 5. roku), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,34%/rok i marża 1,1% (w 1. roku) oraz marża  2,13% (od 2. do 5. roku); a następnie oprocentowanie zmienne 8,69%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56%/rok i marża  2,13%; całkowity koszt kredytu 454 698,69 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 436 113,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 251,04 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2509,75 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 405,70 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 744 104,69 zł, płatna w 324 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych, przy czym dwanaście pierwszych rat wynosi 1887,45 zł. Od 2. roku raty wyniosą po 2 077,10 zł, od 6. roku po 2 287,01 zł i ostatnia rata wyniesie 1 685,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,48% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 340 569 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,20%, oprocentowanie zmienne 7,66%/rok – w pierwszym roku oraz 8,69%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,56 % wg stanu na dzień 11.08.2023 r. oraz marża 1,1 p.p. w pierwszym roku oraz marża 2,13 p.p. w kolejnych latach; całkowity koszt kredytu 636 029,67 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 613 588,75 zł, ubezpieczenie nieruchomości 8 173,80 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 779,63 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 11 068,49 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 976 598,67 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dwanaście pierwszych rat wyniesie po 2 420,70 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 2 662,89 zł i ostatnia rata wyniesie 1 086,52 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.
Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być strona umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego. Wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, istotna zmiana lub zaprzestanie opracowywania i zastąpienie go zamiennikiem wskaźnika referencyjnego albo alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym albo wewnętrzną stopą procentową stosowaną w rozliczeniach z klientami mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania wysokość raty może być okresowo wyższa niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,41%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 31 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 46 833,30 zł, oprocentowanie zmienne 11,99% całkowity koszt pożyczki 15 833,30 zł (w tym: prowizja 2 691,99 zł, odsetki 13 141,31 zł), 68 miesięcznych rat równych po 678,14 zł i ostatnia rata: 719,78 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 23,05%, całkowita kwota kredytu 4 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 460,64 zł, oprocentowanie zmienne 18,00%/rok, całkowity koszt kredytu 460,64 zł (w tym: prowizja 60 zł (1,5%), odsetki 400,64 zł), 12 miesięcznych rat równych po 366,72 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.09.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit w wysokości 4 000 zł został wykorzystany jednorazowo w całości, bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w PKO Koncie bez Granic, a opłata za prowadzenie Konta wynosi 0 zł miesięcznie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 22,79% całkowita kwota kredytu 10 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 11157,60 zł oprocentowanie zmienne 18%/rok, całkowity koszt kredytu 1 157,6 zł (w tym: opłata za obsługę karty kredytowej 0 zł, odsetki 1 001,60 zł, obligatoryjne ubezpieczenie na życie 156 zł), 12 miesięcznych rat równych po 929,80 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.09.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit w wysokości 10 000 zł został wykorzystany jednorazowo w całości poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej (z wyłączeniem polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego, Fast Cash – jednorazowej dyspozycji przekazania środków na dowolny rachunek bankowy i transakcji dokonanych w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory) w miesiącu, w którym Klient ją otrzymał.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Prowadzenie konta

Definicja prawna

konta (osobistego) to określenie na prowadzenie rachunku płatniczego. Jest to usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.

Co to dla Ciebie znaczy?

Usługa prowadzenia konta, w ramach której możesz: otwierać lub zamykać rachunki, wykonywać przelewy, wpłaty i wypłaty pieniędzy, przechowywać środki na rachunku.

Obsługa karty kredytowej

Definicja prawna

to określenie na obsługę karty kredytowej. Jest to usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy.

Co to dla Ciebie znaczy?

Korzystanie z karty kredytowej, w szczególności w zakresie: - wypłaty gotówki, - płatności za towary i usługi, - zlecenia przelewu z karty kredytowej, - składania dyspozycji finansowych związanych z kartą.

1Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Dodatkowo, w przypadku wypłat gotówki w walutach obcych, rozliczonych na koncie prowadzonym w złotych, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej dla płatności gotówkowych, pobrana zostanie prowizja za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawierają „Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA".

2 Warunki lokaty:
- Masz stałe oprocentowanie w okresie umownym
- Jeżeli zechcesz wypłacić pieniądze przed końcem umowy, otrzymasz kapitał bez odsetek
- Nie możesz wypłacać i dopłacać pieniędzy do otwartej lokaty
- Lokata jest nieodnawialna – po jej zakończeniu pieniądze wraz z odsetkami przelejemy na Twoje konto. Pamiętaj, że od zysku z Twojej lokaty pobieramy 19% podatek dochodow