Zgodnie z komunikatem EBA z dnia 19 marca 2020 r. kolejna edycja europejskich testów warunków skrajnych przewidziana w pierwotnym terminie na czerwiec 2020 r. została przełożona na 2021 rok w celu umożliwienia bankom priorytetowego traktowania ciągłości operacyjnej w kontekście epidemii COVID-19.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) regularnie przeprowadza europejskie testy warunków skrajnych (stress tests), zgodnie ze swoim mandatem monitorowania i oceny zmian na rynku, a także identyfikowania trendów, potencjalnych zagrożeń i ryzyk w europejskim systemie bankowym. PKO Bank Polski jest poddawany testom warunków skrajnych EBA od 2010 roku.

Ponadto od 2011 r. EBA przeprowadza coroczne ćwiczenia ujawniające (transparency exercises) dla banków w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Proces ten stanowi element ciągłych wysiłków organów nadzorczych mających na celu wspieranie przejrzystości i dyscypliny rynkowej w UE oraz uzupełnia Filar III (Basel III), zgodnie z dyrektywą UE w sprawie wymogów kapitałowych (CRD). PKO Bank Polski był pierwszym polskim bankiem, który wziął udział w ćwiczeniach ujawniających EBA.

Ćwiczenie ujawniające 2020
Ćwiczenie ujawniające 2019
Wyniki TWS 2018 - 2019
Ćwiczenie ujawniające 2018
Ćwiczenie ujawniające 2017
Wyniki TWS 2016 - 2017
Ćwiczenie ujawniające 2016
Ćwiczenie ujawniające 2015
Wyniki TWS 2014 - 2015
Ćwiczenie ujawniające 2013
Wyniki TWS 2011 - 2012
Wyniki TWS 2010 - 2011
Drukuj