Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) regularnie przeprowadza europejskie testy warunków skrajnych (stress tests), zgodnie ze swoim mandatem monitorowania i oceny zmian na rynku, a także identyfikowania trendów, potencjalnych zagrożeń i ryzyk w europejskim systemie bankowym. PKO Bank Polski jest poddawany testom warunków skrajnych EBA od 2010 roku.

Ponadto od 2011 r. EBA przeprowadza coroczne ćwiczenia ujawniające (transparency exercises) dla banków w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Proces ten stanowi element ciągłych wysiłków organów nadzorczych mających na celu wspieranie przejrzystości i dyscypliny rynkowej w UE oraz uzupełnia Filar III (Basel III), zgodnie z dyrektywą UE w sprawie wymogów kapitałowych (CRD). PKO Bank Polski był pierwszym polskim bankiem, który wziął udział w ćwiczeniach ujawniających EBA.

Wyniki TWS 2023
Wyniki TWS 2021
Ćwiczenie ujawniające 2020
Ćwiczenie ujawniające 2019
Wyniki TWS 2018
Ćwiczenie ujawniające 2018
Ćwiczenie ujawniające 2017
Wyniki TWS 2016
Ćwiczenie ujawniające 2016
Ćwiczenie ujawniające 2015
Wyniki TWS 2014
Ćwiczenie ujawniające 2013
Wyniki TWS 2011
Wyniki TWS 2010
Drukuj