W związku z wejściem w życie 1 lipca 2021 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021), Bank przyjął do stosowania wszystkie zasady zawarte w tym zbiorze. Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanym w Regulaminie GPW. 

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj