2004-10-01 10:12

Podstawa prawna:

§ 43 ust. 1 pkt 2 RO - wniosek o dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym

Treść raportu:

Informujemy, że od dnia 01.10.2004 r. PKO BP SA rozpoczyna przekazywanie informacji w systemie ESPI. Ponadto informujemy, że w dniu 01.10.2004 r. PKO BP SA złożył do GPW SA Wniosek o dopuszczenie 385.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku podstawowym.