2004-11-15 11:17

Podstawa prawna: § 69 ust. 2RO – terminarz raportów okresowych dla nowych emintentów Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 15-11-2004 r. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2004 r., PKO BP S.A. w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdania na język angielski.