2020-03-26 14:14

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu: 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 26 marca 2020 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) pismo dotyczące wypłaty przez banki dywidendy.

W piśmie tym KNF wskazuje, że mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, KNF oczekuje, że banki - niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań - zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.