2023-10-31 16:47

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 20/2022, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), niniejszym informuje, że 31 października 2023 r., Bank podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji procesu inwestycyjnego dotyczącego ewentualnego nabycia przez Bank od Poczty Polskiej S.A. pakietu akcji Banku Pocztowego S.A. będących własnością Poczty Polskiej S.A., tj. 75%-10 akcji Banku Pocztowego S.A. („Transakcja”) i postanowił zakończyć wszelkie prace związane z Transakcją.