2023-12-19 14:30

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 19 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza, na podstawie art. 349 § 1 KSH wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na warunkach przedstawionych w raporcie nr 25/2023 z 19 grudnia 2023 r.