2021-06-30 19:09

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż 30 czerwca 2021 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w II półroczu 2021 r., które są tożsame z założeniami opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w II półroczu 2021 r. z 24 czerwca 2021 r.

W przesłanym piśmie KNF poinformowała ponadto o wysokości dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, który wynosi 0,46 pp. (oraz bez uwzględnienia emisji kapitału T1 oraz T2 0,95 pp.).

Wysokość ww. narzutu, określona przez KNF w grudniu 2019 r., wynosiła 0,10 pp.