2020-02-26 16:14

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

PKO Bank Polski S.A. („Bank") informuje, że 26 lutego 2020 r. Bank otrzymał od Prezesa Zarządu Banku Zbigniewa Jagiełły powiadomienie o nabyciu akcji Banku.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania