2023-04-06 19:01

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 6 kwietnia 2023 r. Pan Paweł Gruza poinformował o rezygnacji ze skutkiem na koniec dnia 12 kwietnia 2023 r. z kierowania pracami Zarządu Banku oraz z ubiegania się o pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Złożona rezygnacja, zgodnie z informacją zawartą w jej treści, nie oznacza rezygnacji Pana Pawła Gruzy z uczestnictwa w składzie Zarządu Banku ani z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku.