2019-05-09 09:25

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A., która odbyło się 6 maja 2019 r. - wersja video.

Relacja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA 6 maja 2019 r.