2019-06-25

Od lat PKO Bank Polski utrzymuje wysoką pozycję w rankingach atrakcyjnych pracodawców Universum, które są przygotowywane na podstawie opinii studentów i profesjonalistów. Skala biznesu, najwyższe w sektorze bankowym zyski oraz najwyższa kapitalizacja na warszawskim parkiecie sprawiają, że w TOP 10 kategorii business PKO Bank Polski jest jedynym bankiem komercyjnym.

Transformacja cyfrowa procesów wewnątrzbankowych i usług dla klientów, rozwój nowoczesnych technologii poprzez platformę „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, najlepsza na świecie według rankingu brytyjskiego Retail Banker International aplikacja mobilna IKO, współpraca ze spółką Operator Chmury Krajowej stawiają Bank w obu kategoriach wśród gigantów technologicznych takich jak Google i Microsoft.

Dla młodych ludzi poszukujących pracy ważne są także wyróżniające organizację wysokie standardy polityki personalnej, dobre relacje z pracownikami i stabilność zatrudnienia. Bank realizuje wiele projektów wspierających rozwój kompetencji pracowników i zapewnia im atrakcyjne wynagrodzenie. Dodatkowo gwarantuje pracownikom rozbudowany system świadczeń pozapłacowych. Wśród nich jest dodatkowa opieka medyczna, Pracowniczy Program Emerytalny, czy możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego MyBenefit, w ramach którego każdy pracownik ma możliwość wyboru preferowanych świadczeń dodatkowych przyznanych mu w ramach środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bank tworzy środowisko pracy wzmacniające integrację pracowników i sprzyjające rozwojowi ich pozazawodowych pasji. W ramach programu „PKO po godzinach” wspiera pracownicze inicjatywy sportowe, kulturalne, rekreacyjne oraz charytatywne.

W PKO Banku Polskim poszukiwani są stażyści, specjaliści i eksperci do wszystkich obszarów działalności w całej Polsce. Obecnie wdrażany jest Nowy Model Pracy oparty o wartości Agile. W związku z tym mile widziane są osoby o kompetencjach cyfrowych, które będą współpracować w ramach zespołów scrumowych, począwszy od programistów, Agile Coachy po ekspertów ds. metodyk zwinnych. Istotne dla Banku kompetencje to także umiejętności sprzedażowe (w przypadku stanowisk w sieci sprzedaży), z zakresu bezpieczeństwa systemów, cyberbezpieczeństwa czy analityki danych.

Doroczne badanie Talent Survey firmy doradczej Universum, specjalizującej się w employer brandingu, jest jednym z największych na świecie. Dotyczy preferencji i celów zawodowych, kariery oraz branży, w jakiej ankietowani chcieliby pracować. W tegorocznej polskiej edycji udział wzięło ponad 18 tys. osób z 71 uczelni wyższych, studiujących na kierunkach biznesowych, prawniczych, inżynieryjnych, informatycznych, medycznych, nauk ścisłych, humanistycznych.