2022-03-15

Według wstępnych danych GUS, w styczniu 2022 z Polski wyeksportowano towary o wartości 23,4 mld EUR, wartość importu osiągnęła 24,2 mld EUR, a saldo handlu zagranicznego wyniosło -0,9 mld EUR.

W styczniu 2022 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 13,5% wyższy niż przed rokiem, mniej niż +19,1% notowane w całym 2021 oraz 22,6% r/r w listopadzie 2021 i 21,5% r/r w grudniu. Nastąpiło to pomimo drożejących surowców, energii i towarów zaopatrzeniowych, a także pozytywnego efektu kalendarzowego (+1 dzień roboczy r/r).

W pierwszym miesiącu 2022 krajowy eksport (w EUR) wzrósł w przypadku wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski - najsilniej w przypadku Stanów Zjednoczonych (o 43,8 %), Wielkiej Brytanii (39,8%), a następnie Rosji (o 26,7%).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,0% polskiego eksportu towarów (w styczniu 2021 było to nieco więcej – 66,2%).

Udział Niemiec w eksporcie w styczniu 2022 obniżył się istotnie – o 2,6pp w skali roku do 26,9%. Druga w rankingu Francja także zanotowała spadek udziału, jednak był on mniejszy i wyniósł 0,3pp - do 6,1%, a trzecie Czechy utrzymały swój udział na poziomie 5,8%. Rosja zajęła 9. miejsce w polskim eksporcie z udziałem 2,7%, a Ukraina ulokowała się na 15. pozycji z udziałem 2,2%.

W pierwszym miesiącu 2022 we wszystkich sekcjach towarowych wg nomenklatury SITC odnotowano wzrosty eksportu w skali roku, w tym najwyższe obserwowano w: paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 115,3%), chemii i produktach pokrewnych (23,1%) oraz olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 22,7%).

W przypadku importu - dynamika w styczniu 2022 nieco przyspieszyła wobec odnotowanej w całym 2021 i wyniosła 25,2% vs 24,8% r/r. Jednak styczniowe tempo wzrostu było nieco słabsze od notowanego w końcowych miesiącach 2021, kiedy to w listopadzie i grudniu roczne wzrosty w danym miesiącu przekraczały 30%. Nadal pozytywnie na dynamikę importu oddziaływały wysokie ceny surowców - w tym zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego. Najwyższe roczne dynamiki importu w grupach towarowych zanotowano w: towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 302,3%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 101,7%), a także w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 91,4%).