2021-11-17

Według wstępnych danych GUS, w 1-3q21 z Polski wyeksportowano towary o wartości 207,4 mld EUR, wartość importu osiągnęła 205,6 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 1,8 mld EUR.

W okresie styczeń-wrzesień 2021 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 20,3% wyższy niż przed rokiem, nieco mniej od +21,8% r/r notowanych po sierpniu oraz wobec wzrostu o 0,7% r/r w całym 2020.

W ujęciu narastającym, w kolejnych miesiącach 2021 eksport rósł coraz szybciej do czerwca. Lekkie obniżenie dynamiki eksportu zanotowano zarówno w lipcu 2021 (negatywny efekt kalendarzowy i wygasająca niska baza odniesienia z 2020), jak i w sierpniu 2021. W miesiącu tym wystąpił pozytywny efekt kalendarzowy, negatywny wpływ bazy odniesienia z 2020 oraz zmniejszony był eksport niektórych grup towarów - zwłaszcza części do aut. We wrześniu 2021 dynamika znów osłabła wskutek narastających problemów podażowych, które negatywnie wpływają na eksporterów – szczególnie w motoryzacji (niedobory mikroprocesorów). NBP podał, że słabszy był wzrost sprzedaży baterii samochodowych i katalizatorów wskutek problemów w globalnych łańcuchach dostaw. W przypadku importu dynamika w okresie styczeń-wrzesień nieco spowolniła wobec odnotowanej na koniec sierpnia i wyniosła odpowiednio 24,1% r/r vs 24,9% r/r po 8 miesiącach. Nadal pozytywnie na dynamikę importu wpływały wysokie w skali roku wzrosty ceny surowców (w tym gazu ziemnego, ropy naftowej i metali) i produktów chemicznych.

W 1-3q21 krajowy eksport rósł w przypadku wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski - najsilniej w przypadku Włoch (32,0% r/r), a następnie Francji (23,7% r/r), Hiszpanii (22,8% r/r) i Niemiec (20,6% r/r).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,1% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2020 było to nieco więcej – 65,8%).

Udział Niemiec w eksporcie w pierwszych 9 miesiącach 2021 pozostał bez zmian w skali roku i osiągnął 28,7%, drugie w rankingu Czechy także utrzymały swój udział na ubiegłorocznych poziomie 5,9%, a trzecia Francja zanotowała wzrost udziału o 0,2pp r/r – do 5,8%.

W styczniu-wrześniu 2021 we wszystkich sekcjach towarowych wg nomenklatury SITC odnotowano wzrosty eksportu, w tym najwyższe obserwowano w: paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 49,6% r/r), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 43,2% r/r) oraz surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 36,7% r/r).