2020-03-05

Jak poinformował Eurostat sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła w styczniu o 1,7 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym.

W UE wzrost wyniósł odpowiednio 2,1 proc. i 0,5 proc. W porównaniu ze styczniem 2019 r. największy wzrost, 0 7,7 proc. w strefie Euro oraz o 8,6 proc. w całej UE, zanotowała branża e-commerce. Najwolniej z kolei rosła sprzedaż żywności, napojów i tytoniu o 0,7 proc. w strefie Euro oraz 0,8 proc. w całej UE.

W ujęciu rocznym największy wzrost sprzedaży odnotowano w Rumunii i wyniósł on 11 proc. Spadek sprzedaży nastąpił w dwóch państwach członkowskich Belgii oraz Słowacji, gdzie sprzedaż spadła odpowiednio o 1,4 i 1,0 proc.

W Polsce odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej na poziomie 5,2 proc. w skali roku.