2021-09-17

Według wstępnych danych GUS, eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-lipiec 2021 osiągnął 20,5 mld EUR, wzrastając o 5,2% w skali roku, w tym eksport żywności i zwierząt żywych wyniósł prawie 16,3 mld EUR i zwiększył się o 6,0% r/r. Do wzrostu sprzedaży rolno-spożywczej przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie eksportu: różnych przetworów spożywczych (+16,3% r/r), pozostałości i odpadów przemysłu spożywczego, gotowej karmy dla zwierząt (+16,6% r/r) oraz kontynuacja silnej sprzedaży zagranicznej zbóż (+15,4% r/r). Wyższe niż przed rokiem ceny surowców rolnych notowane na rynkach światowych podbiły wartość eksportu tych towarów. Natomiast negatywnie oddziaływało obniżenie eksportu przede wszystkim wyrobów z tytoniu (-4,6% r/r), a także w mniejszym stopniu - nasion i owoców oleistych (-7,6% r/r) oraz materiałów roślinnych do wyplatania (-3,3% r/r).

Korzystnie na wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 wpłynęły wyniki poszczególnych miesięcy między marcem a lipcem (przy niskiej bazie odniesienia z 2020) oraz osłabienie złotego wobec euro w skali roku, które wciąż wspierało eksport na rynek UE.

Natomiast niekorzystne było oddziaływanie brexitu, a także roczna aprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego – pogarszająca konkurencyjność cenową polskich produktów na rynkach pozaunijnych. Badania NBP wskazują, że poziom kursów walutowych nadal pozostaje opłacalny dla eksporterów.

Eksport artykułów rolno-spożywczych do krajów UE-27 wzrósł o 6,6% r/r i wyniósł ponad 14,7 mld EUR, stanowiąc 71,8% polskiego eksportu tych towarów ogółem. Spośród krajów UE-27, największym odbiorcą polskiej żywności były Niemcy (5,0 mld EUR), a kolejnymi: Francja (1,2 mld EUR), Holandia (1,2 mld EUR), Włochy (1,1 mld EUR) oraz Czechy (0,9 mld EUR).

Sam lipiec przyniósł spowolnienie dynamiki eksportu produktów rolno-spożywczych do niespełna 3% r/r wobec +11,1% r/r w 2q21. Przyczyną była mniejsza sprzedaż do Niemiec o 2,6% r/r, największego odbiorcy polskiej żywności, na czym zaważył aż 61-proc. spadek sprzedaży rzepaku do tego kraju.

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano artykuły rolno-spożywcze o wartości około 5,8 mld EUR, o 1,8% wyższej w skali roku. Normalizuje się handel z Wielką Brytanią po znaczących spadkach w pierwszej części roku - w całym okresie styczeń-lipiec 2021 sprzedaż zagraniczna tych towarów do Wielkiej Brytanii osiągnęła nieco powyżej 1,6 mld EUR, obniżając się o 7,5% r/r wobec -9,6% r/r w 1h21. W lipcu eksport rolno-spożywczy do tego kraju zwiększył się o 4,7% r/r.

W styczniu-lipcu 2021 udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem pozostał na poziomie 12,8% notowanym też w 1h21. Dla porównania udział ten w analogicznym okresie 2020 był wyższy i osiągnął 14,9%. Udział kategorii żywość i zwierzęta żywe w eksporcie ogółem w pierwszych 7 miesiącach 2021 był również taki sam jak w okresie styczeń-czerwiec 2021 i osiągnął 10,2%, podczas gdy przed rokiem wyniósł 11,7%.

W strukturze towarowej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych dominowały: żywiec, mięso i jego przetwory (20,6% eksportu ogółem), ziarno zbóż i jego przetwory (14,6%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (11,5%).

Import artykułów rolno-spożywczych w styczniu-lipcu 2021 wyniósł 13,7 mld EUR i był wyższy o 3,9% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej tych towarów osiągnęło nieco ponad 6,8 mld EUR, wzrastając o 8,1% r/r.