2021-01-25

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w oparciu o wstępne dane Ministerstwa Finansów, podał, że eksport towarów rolno-spożywczych po 11 miesiącach 2020 osiągnął 31,3 mld EUR, zwiększając się o 7,0% w skali roku. Do wzrostu eksportu rolno-spożywczego przyczyniły się głównie zboża i tytoń, a zdecydowanie gorzej radził sobie eksport mięsa z uwagi na ptasią grypę i obniżenie popytu w sektorze HoReCa wskutek wprowadzenia restrykcji gospodarczych. W styczniu-listopadzie 2020 wzrósł udział eksportu żywności w polskim eksporcie ogółem do 14,4% wobec 13,5% notowanych w analogicznym okresie 2019.

Głównym partnerem handlowym Polski w tej grupie towarów są kraje UE, do których eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł o 5% r/r i wyniósł 25 mld EUR, stanowiąc ok. 80% eksportu tych towarów ogółem. Największym odbiorcą polskiej żywności były nadal Niemcy (7,8 mld EUR), następnie, pozostająca w unii celnej i zaliczana w statystykach handlowych do UE, Wielka Brytania (2,8 mld EUR), Holandia (1,8 mld EUR), Francja (1,7 mld EUR) oraz Włochy (1,6 mld EUR).

W okresie styczeń-listopad 2020 do krajów pozaunijnych wyeksportowano żywność z Polski o wartości ponad 6,2 mld EUR, wyższej o 16% r/r.

Wpływ na dobre wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2020 miały wyższe ceny żywności na świecie oraz deprecjacja złotego wobec euro i dolara amerykańskiego - sprzyjająca konkurencyjności cenowej polskich produktów.

W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych dominowały żywiec, mięso i jego przetwory (19% eksportu ogółem), ziarno zbóż i przetwory (14%) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (13%). Najwyższą dynamikę w grupach towarowych zanotowano w: ziarnie zbóż i przetworach (26% r/r), alkoholu (19% r/r) oraz tytoniu i wyrobach tytoniowych (17% r/r).

Import artykułów rolno-spożywczych w pierwszych jedenastu miesiącach 2020 wyniósł 20,4 mld EUR i był wyższy o 4,8% r/r. Dodatnie saldo wymiany handlowej żywności osiągnęło 10,8 mld EUR, wzrastając o 11,1% r/r.