2019-06-13

W czwartek 13 czerwca 2019 r. PFR zaprezentował założenia strategii przygotowanej na lata 2019-2021. Jest ona kontynuacją starej strategii z lat 2016-2018 i skupiać się będzie na działalności inwestycyjnej oraz prorozwojowej, a także na społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do 2021 r. PFR planuje zaangażować w tym celu środki w wysokości 24 mld zł. W ramach tej kwoty ok. 11,3 mld zł zostanie zainwestowanych w aktywa niepubliczne, m.in. inwestycje strategiczne, samorządowe, infrastrukturę, duże polskie przedsiębiorstwa, ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw czy odnawialne źródła energii. Kolejne 1,6 mld zł zostanie zainwestowane w aktywa publiczne w ramach funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych przez PFR TFI w PPK. Natomiast ok. 3,6 mld zł będzie zainwestowane w ramach funduszy venture capital PFR Ventures, a także funduszy private equity. Ponadto ok. 7,5 mld zł zostanie zainwestowanych w budowę mieszkań na wynajem. Celem grupy PFR do 2021 r. jest budowa 50 tys. mieszkań.

Na najbliższe lata PFR przygotował łącznie 15 strategii inwestycyjnych".