2017-11-20

Według wstępnych danych GUS w okresie I-III kw. 2017 r. eksport Polski osiągnął 149,3 mld EUR, zwiększając się o 9,8% r/r, a import wyniósł 147,8 mld EUR i było to 10,9% r/r więcej niż przed rokiem. Dodatnie saldo handlu zagranicznego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. ukształtowało się na poziomie blisko 1,9 mld EUR.

Udział eksportu Polski do krajów rozwiniętych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. obniżył się do 86,4% z 86,6% przed rokiem, w tym udział eksportu do Unii Europejskiej osłabił się do odpowiednio 79,5% z 80,0%. Pierwszą trójkę krajów odbiorców polskiego eksportu stanowiły: Niemcy (z udziałem 27,4%, tyle samo, co w I-III kw. 2016 r.), Czechy (z udziałem 6,4% wobec 6,6% przed rokiem) oraz Wielka Brytania (z udziałem 6,3% wobec 6,6%). Po dziewięciu miesiącach 2017 r. odnotowano roczny wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów eksportowych.