2019-09-03

We wrześniu Polska Agencja Inwestycji i Handlu po raz kolejny rozpocznie konkurs do programu Polskie Mosty Technologiczne. Konkurs skierowany jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw z branży IT, które chcą pokazać się na rynkach zagranicznych. Dotacje od PAIH mogą pomóc warszawskim przedsiębiorcom zaistnieć w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dzięki programowi Polskie Mosty Technologiczne eksporterzy mogą otrzymać grant w wysokości 200 tys. zł. Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie trzy wnioski o dotacje (jeden na każdy z rynków – Chiny, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszy etap pozwala przedsiębiorcom na udział w seminariach i konsultacjach z ekspertami, drugi zaś obejmuje miesięczny pobyt w wybranym kraju oraz weryfikację strategii ekspansji. Wszelkie działanie będą wspierane przez specjalistów zagranicznych biur handlowych PAIH.

Konkurs jest świetną okazją dla MŚP, które wyróżniają się wysoką jakością produktów  i usług oraz chciałyby pokazać się na wyżej wymienionych zagranicznych rynkach. Tym bardziej, że chińscy przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w zagraniczne firmy z branży IT, a amerykański rynek jest otwarty na nowych producentów oprogramowania, co stwarza możliwości dla warszawskich firm. PAIH umożliwia  rozwój biznesu za granicą. Samodzielne próby rozwoju  firm byłyby ciężkie do zrealizowania z powodu odległości, a także licznych różnic zwyczajowych.