2021-08-16

Według wstępnych danych GUS, w pierwszych sześciu miesiącach 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 136,8 mld EUR, wartość importu osiągnęła 133,0 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 3,8 mld EUR.

W okresie styczeń-czerwiec 2021 eksport towarów z Polski (w EUR) był o 22,9% wyższy niż przed rokiem, podobnie jak po maju oraz wobec wzrostu o 0,7% r/r w całym 2020.

W ujęciu narastającym, w kolejnych miesiącach 2021 eksport rósł coraz szybciej do maja. Stabilizacja dynamiki eksportu w czerwcu 2021 wiązała się z wygasającym efektem niskiej bazy odniesienia z ub. r. W przypadku importu dynamika zwiększyła się w okresie styczeń-czerwiec do 23,6% r/r vs 21,6% r/r po maju. Pozytywnie na wysokie obroty handlu zagranicznego wpłynęło silne zapotrzebowanie na polskie towary za granicą (w przypadku eksportu) oraz znaczący krajowy popyt konsumpcyjny – w tym wskutek otwarcia gospodarki - i odbicie w skali roku ceny ropy (w przypadku importu).

W I połowie 2021 wzrost eksportu towarów (w EUR) odnotowano wśród wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski - najsilniejszy w przypadku Włoch (44,8% r/r), a następnie Francji (31,3% r/r), Hiszpanii (29,1% r/r) i Niemiec (24,1% r/r).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,3% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2020 było to nieco więcej – 65,7%).

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w I połowie 2021 o 0,3pp w skali roku, do 28,7%, druga w rankingu Francja zanotowała lekki wzrost udziału o 0,4pp r/r - do 6,0%, natomiast trzecie Czechy nieznacznie obniżyły swój udział o 0,1pp r/r - do 5,9%.

W styczniu-czerwcu 2021 w znacznej większości sekcji towarowych, wg nomenklatury SITC, odnotowano wzrost eksportu, w tym m.in. w: surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,8% r/r), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 37,1% r/r) oraz maszynach i urządzeniach transportowych (o 35,6% r/r).