2020-04-23

Firma Markit, będąca dostawcą specjalistycznych badań gospodarczych podała, iż Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro w kwietniu 2020 r. wyniósł, według wstępnych danych, 33,6 pkt, wobec 44,5 pkt miesiąc wcześniej, 

Konsensus rynkowy wynosił 39,2 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.