2021-02-15

Według wstępnych danych GUS, grudzień był kolejnym miesiącem odrabiania przez eksporterów strat wywołanych przez pandemię. Łącznie w całym 2020 eksport towarów (liczony w EUR) był o 0,3% niższy niż w 2019. Dla porównania na koniec maja ub. narastająco od początku roku eksport (w EUR) był o -7,8% niższy niż rok wcześniej, po czym sytuacja stopniowo się poprawiała i na koniec listopada 2020 „strata” wynosiła już tylko -1,4% r/r.

GUS poinformował, że w okresie styczeń-grudzień 2020 z Polski wyeksportowano towary o wartości 237,5 mld EUR, wartość importu w tym czasie osiągnęła 225,5 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 12,0 mld EUR (wobec 1,2 mld EUR odnotowanych za cały 2019).

W całym 2020 wśród 10 głównych partnerów handlowych Polski spadek eksportu odnotowano na 6 rynkach. Pozytywnymi wyjątkami były zwłaszcza Niemcy (wzrost w EUR o 3,9% r/r; wg wstępnych danych Destatis Polska zajęła w 2020 4. miejsce wśród największych partnerów Niemiec w imporcie wobec 5. pozycji w 2019) oraz Szwecja (wzrost o 4,2% r/r; wg danych szwedzkiego urzędu statystycznego w okresie styczeń-listopad 2020 Polska była 6. rynkiem importowym dla tego kraju wobec 9. lokaty w analogicznym okresie 2019).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,7% eksportu.

Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł w skali roku o 1,2pp do 28,9%, drugie w rankingu Czechy zanotowały spadek udziału o 0,3pp do 5,8%, a trzecia - Wielka Brytania obniżyła udział również o 0,3pp do 5,7%.

W całym 2020 w eksporcie w sekcjach towarowych wg nomenklatury SITC nastąpił spadek eksportu m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 27,4% r/r), a także w znacznie mniejszym stopniu w przypadku: surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 0,6% r/r) oraz towarów przemysłowych sklasyfikowane głównie według surowca (o 0,4% r/r). Natomiast największe wzrosty eksportu obserwowano w sekcjach: oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne (o 25,3% r/r), napoje i tytoń (o 17,1% r/r) oraz żywność i zwierzęta żywe (o 8,8% r/r).