2018-03-06

Polski sektor MSP dynamicznie się rozwija a marki reprezentowane przez firmy stają się coraz bardziej rozpoznawalne. Jest to więc idealny moment na wdrożenie programu Polskie Mosty Technologiczne, którego rozpoczęcie planowane jest na maj br. Projekt kierowany jest w główniej mierze do przedsiębiorstw posiadających już swój plan i wizję ekspansji w perspektywie 5 lat. Firmy, których produkty posiadają duży potencjał eksportowy oraz wpisują się w obszar krajowych inteligentnych specjalizacji, będą dodatkowo premiowane. Innowatorzy poszukujący partnerów do realizacji zagranicznych prac z zakresu B+R mogą również ubiegać się o dotacje z programu.

Konkurs został podzielony na rundy. Pierwsze z nich odbędą się w trzech kolejnych kwartałach 2018 r. PAIH na każdy z etapów przeznaczyła 30 mln zł, a czas trwania projektu zaplanowano do 2023 r. Przed naborem przedsiębiorcy wezmą udział w seminariach, na których omówione zostaną zalety nowych rynków, prognozy z nimi związane oraz najbardziej perspektywiczne segmenty poszczególnych gospodarek.

Beneficjenci programu Polskie Mosty Technologiczne mogą liczyć na wsparcie ekspertów przy tworzeniu analiz rynkowych oraz opracowywaniu strategii ekspansji zagranicznych. Przedsiębiorcy otrzymają również sieć kontaktów biznesowych w danym państwie.

Budżet Polskich Mostów Technologicznych wynosi 177 mln zł do podziału pomiędzy wszystkich wnioskodawców. W rezultacie pojedyncza firma może otrzymać wsparcie nawet w wysokości 200 tys. zł. Około połowę, czyli 100 tys. zł przedsiębiorstwo będzie mogło przeznaczyć na opracowanie strategii wejścia na rynek. Pozostała część funduszy będzie przeznaczona na usługi z zakresu doradztwa prawnego i marketingowego. Spotkania z potencjalnymi kontrahentami będą mogły odbywać się w Zagranicznych Biurach Handlowych agencji.  

Program Polskie Mosty Technologiczne realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój podziałanie 3.3.1. PAIH podkreśla, że wnioski o dofinansowanie jak również kryteria w nowym instrumencie są jeszcze bardziej przyjazne dla firm niż dotychczasowe.

Pomoc ze strony funduszu ma być zachętą dla firm do aktywniejszego wchodzenia na nowe rynki zbytu, w szczególności poza Wspólnotę. Polski rząd wytypował listę najbardziej perspektywicznych rynków dla polskich przedsiębiorców, na której znalazły się m.in. Wietnam, Japonia, Turcja, Arabia Saudyjska, Indie czy bliższa Norwegia i Szwajcaria.