2020-02-24

Z informacji opublikowanych przez GUS wynika, że ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) w lutym 2020 r. wyniósł 97,4 pkt. i jest na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem – 97,3 pkt, ale niższym niż w lutym 2019 r., kiedy osiągnął 104,6 pkt.

Jak podano, składowa dla przetwórstwa przemysłowego (101,0 pkt) i handlu detalicznego (101,4 pkt) kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego w styczniu br. (odpowiednio 99,9 i 100,1 pkt), dotycząca usług – na niższym (89,6 pkt wobec 90,7 pkt), natomiast budownictwa – na zbliżonym (111,6 pkt wobec 112,1 pkt).