2019-06-27

Według danych Eurostatu, w 2018 r. polski eksport jachtów stanowił 60 proc. ogólnej wartości eksportu jachtów w UE, a w okresie 2014-2018 podwoił się (ze 184,8 mln euro do 395,8 mln euro). Na kolejnych miejscach znalazły się Finlandia (60 mln euro, 9,1 proc. eksportu UE) i Włochy (36,7 mln euro, 5,6 proc.).

Według danych Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych (POLBOAT) co roku polskie stocznie wytwarzają około 22 tys. jednostek, z czego większość trafia na eksport. Głównymi kierunkami sprzedaży polskich jachtów są: Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia (Norwegia, Francja, Niemcy), Rosja oraz Bliski Wschód, jednak polskie jednostki znajdują też odbiorców w Australii, Japonii i Chinach. Polska jest drugim na świecie, po Stanach Zjednoczonych, producentem jachtów motorowych o długości do 9 m.
Eksperci podkreślają ponadto, że polski przemysł jachtowy jest bardzo innowacyjny - dyktuje trendy, które inni powielają (np. opuszczane burty).