2018-06-11

Miejsce:          Landtag Nordrhein-Westfalen

                        Platz des Landtags 1

                        40221 Düsseldorf

Program wydarzenia:

Poniedziałek, dn. 9 lipca 2018 r.

16.00 – 16.15    Otwarcie

Josef Neumann Członek Landtagu, Zastępca Przewodniczącego Grupy Parlamentarnej ds. Polski, Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałtyckich oraz przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej

16.15 – 16.45    Firmy z Nadrenii Północnej-Westfalii w Polsce: warunki ramowe, doświadczenia, perspektywy Dyskusja panelowa z dwoma firmami z Nadrenii Północnej Westfalii
i kancelarią TIGGES

16.45 – 17.30    Polskie firmy w Nadrenii Północnej-Westfalii: warunki ramowe, doświadczenia, perspektywy

Dyskusja panelowa z dwoma polskimi firmami działającymi w Nadrenii Północnej-Westfalii, NRW.INVEST i bankiem PKO BP

17.30 – 18.00    Przerwa kawowa

18.00 – 19.00    Speed Business Mixer

19.00 – 21.00    Get Together

Powitanie: André Kuper, Przewodniczący Parlamentu Nadrenii Północnej-Westfalii (wysłano zapytanie)

Wtorek, dn. 10 lipca 2018 r.

WARSZTATY DLA POLSKICH FIRM – EKSPANSJA NA RYNEK NADRENII PÓŁNOCNEJ-WESTFALII / NIEMIEC

Eksperci: NRW.invest, Kancelaria TIGGES Rechtsanwälte, Bank PKO BP